Anasayfa / Mevzuat (page 2)

Mevzuat

42-Mesleki Hastalıkların Tazmini Hakkında Sözleşme

Sözleşme; Konferansın 7 inci toplantısında Mesleki ...

Devamı »

45-Her Nevi Maden Ocaklarında Yeraltı İşlerinde Kadınların Çalıştırılmaması Hakkında Sözleşme

Sözleşme, her nevi maden ocaklarında yeraltında ...

Devamı »

53-Ticaret Gemilerinde Çalışan Kaptanlar ve Gemi Zabitlerinin Mesleki Yeterliliklerinin Asgari İcaplarına İlişkin Sözleşme

Sözleşme denizci ülkelerin ticaret gemilerinde çalışan ...

Devamı »

55-Gemi Adamlarının Hastalanması Yaralanması ya da Ölümü Halinde Armatörün Sorumluluğuna İlişkin Sözleşme

Sözleşme; gemi adamlarının hastalanması, yaralanması ya ...

Devamı »

58-Deniz İşlerinde Çalıştırılacak Çocukların Asgari Yaş Haddinin Tesbiti Hakkında Sözleşme

Sözleşme; konferansın ikinci toplantısında kabul edilmiş ...

Devamı »

59-Sanayi İşyerlerine Alınacak Çocukların Asgari Yaş Sınırını Belirleyen Sözleşme

Sözleşme, sanayi işyerlerine alınacak çocuklar için ...

Devamı »

68-Gemilerde Mürettebat İçin İaşe ve Yemek Hizmetlerine İlişkin Sözleşme

Sözleşme, gemilerde mürettebat için iaşe ve ...

Devamı »

69-Gemi Aşçılarının Mesleki Ehliyet Diplomalarına İlişkin Sözleşme

Sözleşme; gemi aşçılarının meslekî ehliyet diplomalarına ...

Devamı »

73-Gemiadamlarının Sağlık Muayenesine İlişkin Sözleşme

Sözleşme, gemi adamlarının sağlık muayenesine ilişkin ...

Devamı »

77-Çocukların ve Gençlerin Sanayide İşe El Verişlilikleri Yönünden Sağlık Muayenesine Tabi Tutulmaları Hakkında Sözleşme

Sözleşme; çocukların ve gençlerin sanayide istihdama ...

Devamı »