Anasayfa / Mevzuat / Tebliğler

Tebliğler

Yürürlükten Kaldırılan Sosyal Güvenlik Kurumu Tebliğleri

• 5510 Sayılı Kanun Gereğince Genel ...

Devamı »

Yürürlükten Kaldırılan İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Tebliğler

Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalıştırılacak İşçilerin ...

Devamı »

İşveren Uygulama Tebliği

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 5510 sayılı Kanun ...

Devamı »

Asbest Sökümü İle İlgili Eğitim Programlarına İlişkin Tebliğ

25 Ocak 2013 tarihli Resmî Gazete’de ...

Devamı »

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği ...

Devamı »

İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği ...

Devamı »

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği ...

Devamı »

Kişisel Koruyucu Donanımlar Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğ

3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik ...

Devamı »

Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Uyumlaştırılmış Ulusal Standartlara Dair Tebliğ

17 Ocak 2002 tarihli Resmî Gazete’de ...

Devamı »

5604 Sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanunun 2 nci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi ...

Devamı »