Anasayfa / Mevzuat / Yönetmelikler (page 11)

Yönetmelikler

Doğrudan Yabancı Yatırımlarda Yabancı Uyruklu Personel İstihdamı Hakkında Yönetmelik

Yönetmelik, 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri ...

Devamı »

Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

4857 sayılı İş Kanunun “Çalıştırma yaşı ...

Devamı »

Çalışma Hayatına İlişkin Üçlü Danışma Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

4857 sayılı İş Kanunun “Üçlü Danışma ...

Devamı »

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği

Yönetmelik; 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik ...

Devamı »

Alt İşverenlik Yönetmeliği

Yönetmelik; 4857 sayılı Kanunun “İşyerini bildirme” ...

Devamı »

Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelik

Kayıt dışılığı önlemek amacıyla çalışanlara ödenen ...

Devamı »

Askerî İşyerleri ile Yurt Güvenliği İçin Gerekli Maddeler Üretilen İşyerlerinin Denetimi, Teftişi ve Bu İşyerlerinde İşin Durdurulması Hakkında Yönetmelik

Yönetmelik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ...

Devamı »

İş Teftiş Kurulu Yönetmeliği

2 Kasım 2011 tarihli Mükerrer Resmi ...

Devamı »

Asgari Ücret Yönetmeliği

Yönetmelik Sayıştay’ın görüşü alınarak Maliye Bakanlığı ...

Devamı »