Anasayfa / Mevzuat / Yönetmelikler (page 2)

Yönetmelikler

Genel Sağlık Sigortası Verilerinin Güvenliği ve Paylaşımına İlişkin Yönetmelik

Not: Bu Yönetmelik 28 Ağustos 2015 ...

Devamı »

Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler ile Yeminli Malî Müşavirlerce İşyeri Kayıtlarının İncelenmesi Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik; asgari işçilik uygulaması kapsamına ...

Devamı »

SGK Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Sosyal Güvenlik Reformu kapsamında ...

Devamı »

Sosyal Güvenlik Denetmenliği Yönetmeliği

5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununun ...

Devamı »

Sosyal Güvenlik Kurumunca 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna Göre Kullanılacak Yetkilere İlişkin Yönetmelik

Diğer kamu alacaklarında olduğu gibi Sosyal ...

Devamı »

Sosyal Güvenlik Kurumu Prim ve İdari Para Cezası Borçlarının Hakedişlerden Mahsubu Ödenmesi ve İlişiksizlik Belgesinin Aranması Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik; kamu idarelerin ihale yoluyla ...

Devamı »

Sosyal Güvenlik Kurumuna Prim Borcu Olan İşverenlerin Kamuoyuna Açıklanmasına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik; işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ...

Devamı »

Sosyal Güvenlik Kurumuna Yapılan Sigortalı ve İşyeri Bildirimlerinin Bazı Kurumlara Yapılması Gereken Bildirimler Yerine Geçmesine Dair Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Daha önceki uygulamaya göre Sosyal Güvenlik ...

Devamı »

Sosyal Güvenlik Kurumu Taşra Teşkilatı Kuruluş ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun yapısı 5502 sayılı ...

Devamı »

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik; 5510 sayılı Kanun gereği ...

Devamı »