Anasayfa / Soru - Cevaplarla Sosyal Güvenlik / İsteğe Bağlı Sigorta Soru ve Cevaplar (page 2)

İsteğe Bağlı Sigorta Soru ve Cevaplar

Bu bölüm yazarlarımız Recep LEVENT ve Ataman YILMAZ tarafından hazırlanmıştır.

Ay İçinde Eksik Günlerini İsteğe Bağlı Sigorta Primi Ödeyerek Tamamlayanların İsteğe Bağlı Prim Süreleri Hangi Sigortalılık Süresinden Sayılmaktadır ?

SORU 11– AY İÇİNDE EKSİK GÜNLERİNİ ...

Devamı »

İsteğe Bağlı Sigorta Prim Oranı Ne Kadardır ve Bu Oran Hangi Unsurlardan Oluşmaktadır ?

SORU 12- İSTEĞE BAĞLI SİGORTA PRİM ...

Devamı »

Eşlerinden Dolayı Sağlık Yardımı Alan Kişilerin İsteğe Bağlı Sigorta Primlerinden Genel Sağlik Sigortasi Primini Ödemekten İmtina Etmeleri Mümkün müdür ?

SORU 13- EŞLERİNDEN DOLAYI SAĞLIK YARDIMI ...

Devamı »

İsteğe Bağlı Sigorta Prim Tutarı Nasıl Tespit Edilmektedir ?

SORU 14 -İSTEĞE BAĞLI SİGORTA PRİM ...

Devamı »

Bir Aya Ait İsteğe Bağlı Sigorta Primi En Geç Ne Zaman Ödenmek Zorundadır ?

SORU 15- BİR AYA AİT İSTEĞE ...

Devamı »

Zamanında Ödenmeyen İsteğe Bağlı Sigorta Primleri Konusunda Hangi İşlemler Yapılmaktadır ?

SORU 16- ZAMANINDA ÖDENMEYEN İSTEĞE BAĞLI ...

Devamı »

İsteğe Bağlı Sigortalıların Zorunlu Sigortalılık Nedeniyle Prim Borcunun Bulunması Halinde Hangi İşlemler Yapılmaktadır ?

SORU 17- İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILARIN ZORUNLU ...

Devamı »

İsteğe Bağlı Sigorta Priminin Ayda Otuz Tam Gün Üzerinden Ödenmesi Zorunlu mudur ?

SORU 18- İSTEĞE BAĞLI SİGORTA PRİMİNİN ...

Devamı »

İsteğe Bağlı Sigorta Priminin Beyan Edilen Prim Tutarından Daha Az Miktarda Ödenmiş Olmasi Halinde İlgili Ay Süresi Hizmet Olarak Değerlendirilebilir mi ?

SORU 19- İSTEĞE BAĞLI SİGORTA PRİMİNİN ...

Devamı »

İsteğe Bağlı Sigortalılar İle Bunların Hak Sahiplerinin Genel Sağlık Sigortası Yardımlarından Faydalanmaları İçin Gerekli Şartlar Nelerdir ?

SORU 20- İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILAR İLE ...

Devamı »