Anasayfa / Soru – Cevaplarla Sosyal Güvenlik (page 10)

Soru – Cevaplarla Sosyal Güvenlik

Bu bölüm yazarlarımız Recep LEVENT ve Ataman YILMAZ tarafından hazırlanmıştır.

İşverenlerden veya Sigortalılardan Alınan Primlerin Yersiz ve Gereksiz Olduğunun Anlaşılması Durumunda Hangi İşlemler Yapılmaktadır ?

SORU 90- İŞVERENLERDEN VEYA SİGORTALILARDAN ALINAN ...

Devamı »

5510 Sayılı Kanuna Göre İlişiksizlik Belgesi Hangi Durumlarda İstenmektedir ?

SORU 91-5510 SAYILI KANUNA GÖRE İLİŞİKSİZLİK ...

Devamı »

İşverenler Sosyal Güvenlik Yükümlülüklerinin Yerine Getirilmesinde Çalışanların Ücretlerinden Kesinti Yapabilir mi ?

SORU 92- İŞVERENLER SOSYAL GÜVENLİK YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN ...

Devamı »

İşyerleri Denetim Açısından Hangi Usul ve Esaslara Tabidirler ?

SORU 93- İŞYERLERİ DENETİM AÇISINDAN HANGİ ...

Devamı »

İşyerinde Yapılan Denetimlerde Kanuna Göre Belirlenen Usul ve Esaslara Uymayanlar Hakkında Hangi Müeyyideler Uygulanmaktadır ?

SORU 94- İŞYERİNDE YAPILAN DENETİMLERDE KANUNA ...

Devamı »

İşyerlerine Ait Kayıt Defter ve Belgelerin Saklanması ve İstenilmesi Halinde İbrazında Hangi Usul ve Esaslar Uygulanmaktadır ?

SORU 95- İŞYERLERİNE AİT KAYIT, DEFTER ...

Devamı »

İşyerlerine Ait Kayıt Defter ve Belgelerin İstenilmesi Halinde İbraz Edilmemesi Durumunda Hangi Müeyyideler Uygulanmaktadır ?

SORU 96- İŞYERLERİNE AİT KAYIT, DEFTER ...

Devamı »

Geçici İş Göremezlik Ödeneklerinin Ödenmesine Yönelik Olarak 4/a (Eski SSK) Kapsamında Sigortalı Çalıştıran İşverenlere Hangi Yükümlülükler Getirilmiştir ?

SORU 97- GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEKLERİNİN ...

Devamı »

İstirahatli Sigortalının SGK’ya Bildiriminde Hak Edilen Süre Nasıl Tespit Edilmektedir ?

SORU 98- İSTİRAHATLİ SİGORTALININ SGK’YA BİLDİRİMİNDE ...

Devamı »

İstirahatli Sigortalının İşverence SGK’ya Bildiriminde Hangi Yükümlülükler Söz Konusudur ?

SORU 99- İSTİRAHATLİ SİGORTALININ İŞVERENCE SGK’YA ...

Devamı »