Anasayfa / Soru – Cevaplarla Sosyal Güvenlik (page 5)

Soru – Cevaplarla Sosyal Güvenlik

Bu bölüm yazarlarımız Recep LEVENT ve Ataman YILMAZ tarafından hazırlanmıştır.

4/a (Eski SSK) Kapsamında Çalıştırılanların Sigorta Primine Esas Kazancında Hangi Unsurlar Kısmi Olarak Dikkate Alınmaktadır ?

SORU 40-  4/a (ESKİ SSK) KAPSAMINDA ...

Devamı »

4/a (Eski SSK) Kapsamında Çalışanlar İçin Ücretlerin Prime Esas Kazanca Dahil Edilmesinde/Edilmemesinde Diğer Kanunlarda Yer Alan İstisnalar Sosyal Güvenlik Açısından Geçerli Sayılmakta mıdır ?

SORU 41- 4/a (ESKİ SSK) KAPSAMINDA ...

Devamı »

4/a (Eski SSK) Kapsamındaki Sigortalılar Açısından Geçici İş Göremezlik Ödeme Süreleri Sigorta Primine Esas Kazancın Hesabında Nasıl Dikkate Alınmaktadır ?

SORU 42- 4/a (ESKİ SSK) KAPSAMINDAKİ ...

Devamı »

4/a (Eski SSK) Kapsamında Çalışanlar İçin Ücrete Hak Kazanılmayan Durumlarda Ücret Dışında Yapılan Ödemeler Sigorta Primine Esas Kazançta Nasıl Dikkate Alınmaktadır ?

SORU 43- 4/a (ESKİ SSK) KAPSAMINDA ...

Devamı »

Hizmet Akdinin Mevcut Olmadığı veya Askıda Bulunduğu Sürede Sigorta Primine Esas Kazanç Nasıl Tespit Edilmektedir ?

SORU 44- HİZMET AKDİNİN MEVCUT OLMADIĞI ...

Devamı »

4/a (Eski SSK) Kapsamındaki Çalışanlar Açısından Hak Kazanılmış Yıllık İzin Ücretlerinin İş Akdinin Feshedilmesinden Sonra Ödenmesi Durumunda Sigorta Primine Esas Kazanç Nasıl Tespit Edilmektedir ?

SORU 45- 4/a (ESKİ SSK) KAPSAMINDAKİ ...

Devamı »

4/a (Eski SSK) Kapsamındaki Sigortalılar İçin Ücret ve Ücret Dışındaki Ödemelerin Sigorta Primine Esas Kazancın Üst Sınırını Aşması Halinde Sigorta Primine Esas Kazanç Nasıl Tespit Edilmektedir ?

SORU 46- 4/a (ESKİ SSK) KAPSAMINDAKİ ...

Devamı »

4/a (Eski SSK) Kapsamında Çalışıp Belli Bir Ücrete Tabi Olmayanlar İçin Sigorta Primine Esas Kazanç Nasıl Tespit Edilmektedir ?

SORU 47- 4/a (ESKİ SSK) KAPSAMINDA ...

Devamı »

4/c (Eski Emekli Sandığı) Kapsamında Çalışanların Sigorta Primine Esas Kazancı Nasıl Hesaplanmaktadır ?

SORU 48- 4/c (ESKİ EMEKLİ SANDIĞI) ...

Devamı »

4/a (Eski SSK) Kapsamında Çalişanların Çalışma Gün Sayıları ve Kazançlarının İşverenlerce SGK’ya Hangi Sürelerde Bildirilmesi Gerekir ?

SORU 49- 4/A (ESKI SSK) KAPSAMINDA ...

Devamı »