Anasayfa / Soru - Cevap / Kendi İsteğiyle İşten Ayrılan (İstifa Eden) İşçi Hangi Hallerde Tazminat Alabilir ?

Kendi İsteğiyle İşten Ayrılan (İstifa Eden) İşçi Hangi Hallerde Tazminat Alabilir ?

Sponsorlu Bağlantılar

Öncelikle, belirsiz süreli iş sözleşmelerinde yani işçinin işyerinde ne kadar süre çalışacağı, ne zaman işten ayrılacağı (işten ayrılma tarihi) işçi – işveren arasında önceden belirlenmemiş olan durumlarda, kendi isteğiyle işten ayrılan işçi ihbar tazminatı alamaz. Aksine, 4857 sayılı İş Kanununun 24 üncü maddesinde sayılan haklı fesih sebeplerinden herhangi biri söz konusu olmadığı halde ihbar süresini beklemeksizin işten ayrılan işçi işverene ihbar tazminatı ödemek zorunda dahi kalabilir.

Kıdem tazminatında ise durum farklıdır. Kıdem tazminatı ile ilgili düzenleme, 1475 sayılı İş Kanunun yürürlükteki tek maddesi olan 14 üncü maddesinde yer almaktadır. Maddede yer alan hükümlere göre;

4857 sayılı İş Kanununun “İşçinin haklı nedenle derhal fesih hakkı” başlıklı 24 üncü maddesinde sayılan haklı fesih sebeplerinden herhangi birisi nedeniyle,

• Sosyal Güvenlik Kurumundan veya bağlı bulundukları kanunla kurulu kurum veya sandıklardan yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı ya da toptan ödeme almak amacıyla,

• Zorunlu askerlik hizmeti nedeniyle,

• Kadın sigortalının evlenme nedeniyle (evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde),

• Emeklilik için gerekli olan yaş dışındaki şartları yani prim ödeme gün sayısı ve sigortalılık süresini tamamlamış olması nedeniyle (8.9.1999 tarihinden önce sigorta girişi olup, sigortasının ilk başlangıç tarihinden itibaren 15 yılı ve 3600 gün prim ödeme gün sayısını tamamlayanlar bu kapsamda kıdem tazminatı almaktadır),

işten ayrılan işçi, kendi isteğiyle işte ayrılmış olsa dahi, işyerinde en az bir yıllık çalışma süresini de doldurduysa, kıdem tazminatı alabilir.

Her ne sebeple olursa olsun kendi isteğiyle işten ayrılan yani istifa eden işçi ihbar tazminatı ise alamaz.

Ayrıca kıdem ve ihbar tazminatı konusuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi ve açıklama; Kıdem Tazminatı Uygulaması – Hak Kazanma Koşulları – Hesaplanması – Kapsama Giren Ödemelerİhbarlı Fesih ve İhbar Tazminatı başlıklı yazılarda yer almaktadır.