Anasayfa / Bilgi / Kendi İşyerinden Sigortalı Olanlara Uyarı !

Kendi İşyerinden Sigortalı Olanlara Uyarı !

Sponsorlu Bağlantılar

SSK kapsamında sigortalı olanlar Bağ-Kur sigortalılarına göre daha kolay ve erken emekli olduğu gibi, bağlanan emekli aylığı da yüksek olduğundan, Sosyal Güvenlik Reformundan önce birçok kişi kendisine veya ortağı olduğu şirkete ait işyerinden SSK kapsamında sigortalı oluyordu. Ancak Sosyal Güvenlik Reformuyla birlikte yürürlüğe giren 5510 sayılı Kanunun 53/2 maddesiyle, 4/1-b (Bağ-Kur) kapsamında sayılanların (Bkz. Sigortalılıkta 4/a – 4/b – 4/c Kapsamına Kimler Girmektedir ?) kendilerine ait veya ortak oldukları işyerlerinden dolayı 4/1-a (SSK) kapsamında sigortalı olamayacakları belirtildiğinden, 1/10 2008 tarihinden itibaren kendi işyerinden sigortalı olma dönemi de sona normalde sona ermişti.

Durum böyle olmakla birlikte, Sosyal Güvenlik Kurumu 4/1-a (SSK) kapsamında sigortalı olarak bildirilen kişilerin işyeri sahibi veya şirket ortağı olduğunu pek tespit edemediğinden, mevzuata aykırı olarak kendi işyerinden sigortalı olanları da engelleyemiyordu.

Kurum bu konuda da gerekli altyapıyı oluşturdu ve konuya ilişkin bir duyuru yayımladı. Kurum duyurusunda, 12/11/2014 tarihinden itibaren Kurumun işyeri bildirgesi kayıtları ve Gelir İdaresi Başkanlığının Vergi Dairesi Otomasyon Projesi (VEDOP) kayıtları sorgulanarak gerçek kişi vergi mükelleflerinin kendilerine ait işyerinden bildirim yapmalarına imkan verilmeyeceğini, uygulamanın daha sonra tüzel kişiler ve şirket ortakları yönünden de yapılacağını açıkladı.

Öte yandan, “Sigortalılık işlemleri” konulu ve 2013/11 sayılı SGK genelgesin de konuya ilişkin olarak;

– Kanunun 53 üncü maddesinde; 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sayılanlar 1/10 2008 tarihinden itibaren ortağı olduğu iş yerlerinden Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı olarak bildirilmeyeceği,

– Ancak 1/10/2008 tarihinden önce kendilerine ait veya ortak oldukları işyerlerinde ortaklıklarının başladığı tarihte veya öncesinde, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı olanlardan, 1/10/2008 tarihinden sonra da bu çalışmaları devam edenlerin, bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi prim ödemesi olanların sigortalılıkları kesintiye uğrayıncaya kadar devam ettirileceği,

belirtildiğinden, kendisine veya ortak olduğu şirkete ait işyerinden 4/1-a (SSK) kapsamındaki sigortalılığı 1/10/2008 tarihinden önce başlamış olup halen devam edenler bu uygulamadan etkilenmeyecektir.