Anasayfa / Form-Dilekçe / Kıdem – İhbar Tazminatıyla İlgili Şikayet Dilekçesi Örneği

Kıdem – İhbar Tazminatıyla İlgili Şikayet Dilekçesi Örneği

Sponsorlu Bağlantılar

4857 sayılı İş Kanunun 17 nci maddesi uyarınca, haklı bir sebep olmaksızın işten çıkarılacak işçiye kıdemine göre maddede belirtilen süre kadar önceden işverenin haber vermesi gerekmektedir. Eğer işveren bu süreye uymadan işçiyi işten çıkarmışsa bu durumda ihbar süresi kadar ücreti ihbar tazminatı olarak işçiye ödemesi gerekir. Kendisi işten ayrılan işçi ise haklı sebeple işten ayrılmış olsa dahi ihbar tazminatı alamaz.

1475 sayılı İş Kanunun 14 üncü maddesi uyarınca da askerlik, evlenme (kadın işçi için), emeklilik gibi nedenlerle işten ayrılan veya 4857 sayılı İş Kanunun 24 üncü maddesinde belirtilen haklı nedenlerle işten ayrılan, aynı Kanunun 25/II. maddesinde belirtilen Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri dışında herhangi bir nedenle işveren tarafından işten çıkarılan işçiye, işyerinde en az bir yıllık çalışma süresini de doldurmuşsa kıdem tazminatı ödenmesi gerekir.

İhbar ve kıdem tazminatında zamanaşımı süresi 10 yıldır.

İhbar tazminatı alma şartları İhbarlı Fesih ve İhbar Tazminatı başlıklı yazıda, kıdem tazminatı alma şartları Kıdem Tazminatı Uygulaması – Hak Kazanma Koşulları – Hesaplanması – Kapsama Giren Ödemeler başlıklı bölümde yer almaktadır.

Yukarıda belirtildiği şekilde kıdem ve/veya ihbar tazminatı almayı hakedecek şekilde işveren tarafından işten çıkarılan veya kendisi işten çıkan, ancak kıdem ve/veya ihbar tazminatı ödenmeyen veya eksik ödenen işçi aşağıda linki yer alan örnek dilekçe ile işyerinin bulunduğu yerdeki Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne şikayette bulunabilir veya ALO 170’i arayabilir.

Özellikle işten ayrılanlar için, şikayetten bir sonuç alınamaması halinde İş Mahkemesinde dava açılması gerekir.

Kıdem – İhbar Tazminatıyla İlgili Şikayet Dilekçesi Örneği