Anasayfa / Eski Haberler / Kıdem Tazminatı İle İlgili Yeni Düzenlemeler Tekrar Gündeme Alındı

Kıdem Tazminatı İle İlgili Yeni Düzenlemeler Tekrar Gündeme Alındı

Sponsorlu Bağlantılar

Daha önce gündeme gelen ancak kıdem tazminatının kaldırılacağı yönünde değerlendirme ve tepkilere yol açtığı için ertelenen kıdem tazminatının fona devredilmesiyle ilgili yeni düzenlemeler tekrar gündeme alındı. Düzenleme en son 8/02/2012 tarihinde Ulusal İstihdam Stratejisi (2012-2023) ile Ulusal İstihdam Stratejisi Eylem Planı (2012-2014)’nın görüşüldüğü ve taslakların taraflara dağıtıldığı Türk-İş, Hak-İş ve TİSK’in katıldığı Üçlü Danışma Kurulu toplantısında gündeme geldi.

Toplantıda, Kıdem Tazminatı Fonu kurulması ve kıdem tazminatının Fona devrini de içeren Ulusal İstihdam Stratejisi tarafların önüne konularak konfederasyonlardan 23 Şubat’a kadar konuyla ilgili görüş oluşturması ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sunması istendi.

Öte yandan TÜRK-İŞ, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yazdığı yazıda Ulusal İstihdam Stratejisi ile ilgili olarak 21/06/2011 tarihinde görüş bildirdiğini hatırlatarak, daha önce bildirdiği görüşlerin dikkate alınmaması nedeniyle 08 Şubat 2012 tarihinde yapılan Üçlü Danışma Kurulu Toplantısında sosyal taraflara verilen “Ulusal İstihdam Stratejisi Taslağı (2012-2023)” ile “Ulusal İstihdam Stratejisi Eylem Planı Taslağı (2012-2014)” hakkında görüş bildirmeyeceğini ifade etti.

Ulusal İstihdam Strateji taslağında;

– Türkiye’de özellikle kıdem tazminatı miktarının yüksekliğinin, işgücü piyasasının katılık düzeyini artırdığı, işletmeler açısından önemli bir maliyet kaleminin ortaya çıkmasına neden olduğu belirtilmekte,

– Buna çözüm olarak da istihdam üzerindeki mali yükleri azaltacak, işletmelerdeki finansal öngörülebilirliği artıracak ve işgücü hareketliliğini hızlandıracak şekilde Kıdem Tazminatı Fonu kurulması, bu fona işverenler tarafından işsizlik sigortasında olduğu gibi prim ödenmesi, prim oranı belirlenirken işverenin mevcut kıdem tazminatı yükünün artırılmaması, işverenin ödeyeceği prime geçici olarak İşsizlik Sigorta Fonu’ndan katkı sağlanması, dolayısıyla bir anlamda kıdem tazminatı reformu yapılması,

– En az 10 yıl kıdemi olan işçilere, işsiz kaldıkları dönemde kıdem tazminatı hesabından kısmen para çekme imkanı verilmesi, işçinin hesapta kalan bakiye alacağının ise emeklilikte ödenmesi,

– Bir yıllık çalışma karşılığında verilen kıdem tazminatı miktarının, uzun vadede OECD ortalamasına çekilmesi,

öngörülmektedir.

Ulusal İstihdam Strateji taslağında kıdem tazminatı dışında ayrıca; güvenceli esneklik, İşsizlik Sigortası Fonu, esnek çalışma modelleri, fazla çalışma süreleri, Özel İstihdam Büroları, geçici iş ilişkisi, bölgesel asgari ücret konularında da düzenlemeler öngörülmektedir. (www.isvesosyalguvenlik.com)