Anasayfa / Soru - Cevap / Kıdem Tazminatında Her Yıl İçin Ödenecek 30 Günlük Ücret Artırılabilir mi ?

Kıdem Tazminatında Her Yıl İçin Ödenecek 30 Günlük Ücret Artırılabilir mi ?

Sponsorlu Bağlantılar

1475 sayılı İş Kanunun Kıdem Tazminatı başlıklı 14 üncü maddesinde; işçinin işe başladığı tarihten itibaren hizmet akdinin devamı süresince her geçen tam yıl için işverence işçiye 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödeneceği, bir yıldan artan süreler için de aynı oran üzerinden (kısmi) ödeme yapılacağı belirtilmiştir. Ancak aynı maddede kıdem tazminatı ile ilgili 30 günlük sürenin hizmet akitleri veya toplu iş sözleşmeleri ile işçi lehine değiştirilebileceği yani artırılabileceği belirtilmiştir. Dolaysıyla kıdem tazminatının hesabında esas alınan 30 gün artırılabilir.

Öte yandan aynı maddede; toplu sözleşmelerle ve hizmet akitleriyle belirlenen kıdem tazminatlarının yıllık miktarının, Devlet Memurları Kanununa tabi en yüksek Devlet memuruna 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçemeyeceği de belirtilmiştir. Dolayısıyla 30 gün artırılsa bile ödenecek kıdem tazminatı üst sınırı geçemez. (Bkz. Kıdem Tazminatı Tavanı)(isvesosyalguvenlik.com)