Anasayfa / Soru - Cevaplarla Sosyal Güvenlik / Sigortalı İşlemleri Soru ve Cevaplar / Kimler Sosyal Güvenlik Kapsamında Sayılmamıştır ?

Kimler Sosyal Güvenlik Kapsamında Sayılmamıştır ?

Sponsorlu Bağlantılar

SORU 17- KİMLER SOSYAL GÜVENLİK KAPSAMINDA SAYILMAMIŞTIR ?

CEVAP 17- Aşağıda belirtilenler sosyal güvenlik kapsamında sayılamamaktadır:

-İşverenin işyerinde ücretsiz çalışan eşi,

-Konut içinde yapılan işlerde çalışanlar,

-Sigortalılığı devam eden 4/b’liler (eski Bağ-Kur’lular) hariç muvazzaf askerlik hizmetlerini er ve erbaş olarak yapmakta olanlar ile yedek subay okulu öğrencileri -Türkiye’ye geçici görevle 3 ay süreyle gönderilen yabancılar,

-Yurt dışında ikamet eden ve o ülke sosyal güvenlik mevzuatına tabi olan yabancılar,

-Meslek ve sanat okulları ile yüksekokullarda fiilen normal eğitim süreleri içinde yapılan, tatbikî mahiyetteki yapım ve üretim işlerinde çalışan öğrenciler,

-Sağlık hizmet sunucuları tarafından işe alıştırılmakta olan veya rehabilite edilen, hasta veya malûller,

-4/b (eski Bağ-Kur) ve 4/c (eski Emekli Sandığı) kapsamında sigortalı sayılması gerekenlerden 18 yaşını doldurmamış olanlar,

-4/b (eski Bağ-Kur) kapsamında tarım sigortalılığı muafiyeti olanlar ile bunlardan 65 yaşını dolduranlardan talepte bulunanlar,

-4/b (eski Bağ-Kur) kapsamında esnaf muafiyeti olanlar,

-Kamu idarelerinin dış temsilciliklerinde istihdam edilen ve ilgili ülkede sürekli ikamet izni veya bu devletin vatandaşlığını da haiz bulunan Türk uyruklu sözleşmeli personelden, bulunduğu ülkenin sosyal güvenlik kurumunda sigortalı olduğunu belgeleyenler,

-Kamu idarelerinin dış temsilciliklerinde istihdam edilen sözleşmeli personelden bulunulan ülkede sosyal sigorta kapsamında sigortalı yapılanlar,

-Gençlik ve spor faaliyetlerini hobi olarak sürdürenler,

-Ücretsiz izin verilen öğretim üyeleri.