Anasayfa / GSS / Kimlerin Gelir Testi Yaptırması Gerekir ?

Kimlerin Gelir Testi Yaptırması Gerekir ?

Sponsorlu Bağlantılar

Genel Sağlık Sigortası Kapsamında Gelir Tespiti, Tescil ve İzleme Sürecine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in “Re’sen tescil ve gelir tespiti başvurusu” başlıklı 4 üncü maddesinde aynen;

“Genel sağlık sigortalısı ya da genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi statüsünde olmayanlar ile genel sağlık sigortalılığı ya da genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi statüsü sona eren kişiler, SGK tarafından re’sen tescil edilir. Bu kişiler için, gelir testleri sonuçlandırılıncaya kadar 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz günlük tutarı prime esas asgarî kazanç tutarı olarak esas alınarak primleri tahakkuk ettirilir. Ayrıca, gelir tespitini yaptırmak üzere bir ay içinde vakıflara başvurması gerektiği SGK tarafından re’sen tescil edilen kişilere bildirilir.”

hükmü yer almaktadır.

Buna göre gelir testine başvurması gerekenler, genel sağlık sigortasından yararlanma hakkı bulunmayan veya bu hakkı sona eren kişilerdir. Daha açık bir anlatımla;

4/a (işçi), 4/b (bağ-kur), 4/c (memur) kapsamında sigortalı olmayan, isteğe bağlı sigortaya prim ödemeyen, SGK’dan yaşlılık, malullük, ölüm, (dul, yetim) aylığı – geliri almayan veya burada belirtilenlerden herhangi birinin bakmakla yükümlü olduğu kişi durumunda olmayan, dolayısıyla da genel sağlık sigortalısı ya da genel sağlık sigortalınsın bakmakla yükümlü olduğu kişi konumunda olmayan, 2022 sayılı Kanun kapsamında 65 yaş aylığı veya özürlü aylığı almayan, geçici köy koruculuğu nedeniyle aylık veya emeklilik aylığı almayan kişilerin gelir testi yaptırmaları gerekir.

Aynı şekilde, yukarıda belirtilen kişiler kapsamında genel sağlık sigortasından yararlanıyorken; işten ayrılma, yaşı doldurma, okulu bitirme, evlenme gibi sebeplerle genel sağlık sigortasından yararlanma hakkını kaybedenlerin de gelir testi yaptırması gerekmektedir.

4/1-a (SSK) kapsamında ayda 30 günden az çalışıp genel sağlık sigortası primini 30 güne tamamlamak zorunda olanların (Bkz. 30 Günden Az Çalışan Herkes GSS Primini 30 Güne Tamamlamak Zorunda mı? başlıklı yazı) da gelir testi yaptırması gerekir.

Öte yandan; bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, ticaret odaları, sanayi odaları, borsalar veya bunların teşkil ettikleri birliklerin personeli, tutuklu ve hükümlüler, er – erbaş ve yedek subaylar şu an genel sağlık sigortası kapsamında olmadığından, bunların gelir testi yaptırmalarına gerek bulunmamaktadır.

Gelir testi ile ilgili daha ayrıntılı bilgi ve açıklama, Başından Sonuna Bütün Yönleriyle Gelir Testi ve Tespiti başlıklı yazıda yer almaktadır.