Anasayfa / Haber / Kiralık İşçilik Çalışanlar İçin Kölelik mi Yoksa Kazanç mı Olacak ?

Kiralık İşçilik Çalışanlar İçin Kölelik mi Yoksa Kazanç mı Olacak ?

Sponsorlu Bağlantılar

Çalışma hayatıyla ilgili olarak şimdiye kadar yapılan en önemli düzenlemelerden biri de kamuoyunda kiralık işçi olarak adlandırılan ve özel istihdam büroları araçlığıyla kurulacak olan geçici iş ilişkisi.

Konuya ilişkin düzenlemeye 8 Şubat 2016 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunulan İş Kanunu ile Türkiye İş Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısında yer verilmişti içeriğini İşte Meclis’e Sunulan Tasarıya Göre Kiralık İşçi Çalıştırma Şartları başlıklı yazımızda belirtmiştik.

Söz konusu tasarı 5 Mayıs 2016 Perşembe günü Türkiye Büyük Millet Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı. Cumhurbaşkanı tarafından da aynen onaylanması halinde yürürlüğe girecek. Tasarı Meclis’e sunulduktan sonra komisyonlarda ve Genel Kurul’da bazı değişiklikler yapılmış olduğundan, Kanunda yer alan düzenlemeleri ayrıntılı olarak tekrar ele alacağız.

Geçici iş ilişkisi uygulaması çerçevesinde özel istihdam büroları kendi işçilerini işyerlerine geçici işçi olarak görevlendirebilecek. Bu uygulama şekli kamuoyunda kiralık işçi uygulaması olarak adlandırılıyor. Ayrıca geçici iş ilişkisi holding bünyesi içinde veya aynı şirketler topluluğuna bağlı başka bir işyerinde görevlendirme yapılarak da kurulabilecek.

Düzenleme Meclis’e sunulduktan sonra uygulamaya işçi sendikalarından en çok TÜRK-İŞ (Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu) karşı çıktı, itirazlarını tasarı Meclis’te kabul edilene kadar sürdürdü. TÜRK-İŞ’in itirazlarını TÜRK-İŞ: 10 Milyon Çalışan İçin Kiralık İşçi Olma Yolu Açılacak ! başlıklı yazıda daha önce belirtmiştik.

TÜRK-İŞ özetle, uygulamanın tasarıda yer alan şekliyle hayata geçmesi halinde, yaklaşık 10 milyon işçi için kiralık işçi olma tehlikesinin doğacağını, çalışanların iş güvencelerinin ortadan kalkacağını, çalışanların fazla mesai, dinlenme ve haftalık izin gibi haklarından mahrum olabileceğini, çalışma barışını tehlikeye sokacağını, artık büyük sorun haline gelen taşeron işçilik uygulamasını dahi aratacağını, modern dünyanın adeta paralı kölelik sistemi olduğunu belirterek düzenlemeye karşı hep itiraz etti.

TÜRK-İŞ’in itirazlarına rağmen diğer büyük işçi sendikası ise konuya ilişkin olarak hemen hemen hiçbir açıklamada ve değerlendirmede bulunmadı.

Öte yandan işveren kesimini temsil eden TİSK (Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu) ise kiralık işçilik uygulaması ile ilgili düzenlemeye hep olumlu yaklaştı. Sendikaya göre küresel rekabet koşullarının ortaya çıkardığı bu istih­dam biçimi, çalışanların, işverenlerin, işsizlerin ve kayıt dışı çalıştırılanların yararına işleyecek bir çalışma mode­li.

Söz konusu işveren sendikasına göre, geçici iş ilişkisi yani kiralık işçi uygulamasının çalışma hayatına katkıları aşağıdaki gibi olacak.

– Yeni ve istihdam imkanları oluşturu­larak toplam istihdamda artış, iş­sizlikte azalış sağlanacak.

– Özellikle ilk kez iş arayanların, gençlerin, kadınların ve engellile­rin işgücü piyasasına dahil olmala­rının yolu açılacak, böylece büyük oranlardaki genç ve kadın işsizliği hafifletilebilecek.

– Daimi istihdama geçişte kurumsal bir atlama taşı oluşturulacak.

– Önemli büyüklükteki kayıt dışı is­tihdam kayda alınacak.

– Ekonominin ve işgücü piyasasının esnekliği artırılacak.

– Çalışanların mesleki deneyim ka­zanmaları, teknolojik gelişmeye uyum sağlamaları ve istihdam edilebilirlikleri geliştirilecek.

– Çalışanlara iş hayatı ile özel yaşamı dengeleme imkanı verecek. (isvesosyalguvenlik.com)

Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı üzere işçi sendikası TÜRK-İŞ geçici iş ilişkisi yani kiralık işçi uygulamasının çalışanlar için adeta modern bir kölelik şekli olacağını ve taşeron işçi uygulamasını aratacağını ileri sürerek düzenlemeye karşı çıkarken, işveren sendikası TİSK ise uygulamadan çalışanların kazançlı çıkacağını ileri sürerek uygulamayı destekliyor. Hangisinin haklı çıkacağını ise zaman gösterecek. (isvesosyalguvenlik.com)