Anasayfa / Mevzuat / Yönetmelikler / Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik

Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik

Sponsorlu Bağlantılar

Kısa çalışma ödeneği konusundaki yasal düzenleme 4857 sayılı İş Kanunun “Kısa çalışma ve kısa çalışma ödeneği” 65 inci maddesinde yer almaktayken, kısa çalışma ödeneği işsizlik Sigortası Fonundan yapıldığından, buna uygun olarak 26 Mayıs 2008 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 5763 sayılı Kanunla bu madde yürürlükten kaldırılmış, aynı Konudaki düzenleme 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen Ek 2 nci maddeyle yapılmıştır.

Bu Yönetmelik de 4447 sayılı Kanunun söz konusu 2 nci maddesine istinaden çıkarılmış, 30 Nisan 2011 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelikle birlikte İş Kanunun 65 inci maddesine istinaden çıkarılan ve 13 Ocak 2009 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik ise yürürlükten kaldırılmıştır.

Yönetmeliğin güncel metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Yönetmelikte; 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa göre sigortalı sayılan kişileri hizmet akdine tabi olarak çalıştıran işverenin, genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz ya da zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerini geçici olarak önemli ölçüde azaltması veya işyerinde faaliyeti tamamen ya da kısmen geçici olarak durdurması hallerinde, işçilere kısa çalışma ödeneği ödenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir. Yönetmelikte bölgesel kriz, genel ekonomik kriz, sektörel kriz, zorlayıcı sebep terimlerinin tanımı yapılmıştır.

Yönetmelik uyarınca, yukarıda belirtilen nedenlerin varlığı halinde kısa çalışma ödeneği için talepte bulunan işverenin talebi kabul edilirse, kısa çalışmanın başladığı tarihte 4447 sayılı Kanunun 50 nci maddesine göre çalışma süreleri ve işsizlik sigortası primi ödeme gün sayısı bakımından işsizlik ödeneğine hak kazanmış olan işçilere üç ayı aşmamak üzere kısa çalışma süresi kadar kısa çalışma ödeneği verilir.

Yönetmelikte;

– Bildirim ve içeriği,

– Talebin değerlendirilmesi,

– Kısa çalışma ödeneğinden yararlanma koşulları,

– Kısa çalışma ödeneğinin miktarı ve ödenmesi,

– Kısa çalışma ödeneğinin durdurulması,

– Kısa çalışma ödeneğinin kesilmesi,

– İşverenin kayıt tutma zorunluluğu,

– Kısa çalışmanın erken sona ermesi,

konu başlıkları altında düzenlemeler yer almaktadır.