Anasayfa / Haber / Kısa Vadeli Sigorta Kolları Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Kısa Vadeli Sigorta Kolları Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Sponsorlu Bağlantılar

Kısa vadeli sigorta kolları, yani iş kazası ve meslek hastalıkları sigortası, analık sigortası ve hastalık sigortası konularındaki işlem ve uygulamalar, çalışanların hakları gibi konularda en çok merak edilen konular ve sıkça sorulan sorular, 70 ayrı başlık altında Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından cevaplanmıştır.

Aşağıda bu sorulardan sadece bazılarına yer verilmiştir. Kısa Vadeli Sigorta Kolları Hakkında Sıkça Sorulan Sorular başlığıyla yayımlanan soru ve cevapların tamamına BURADAN ulaşabilirsiniz.

– Geçici iş göremezlik ödeneği ne demektir nasıl ödenmektedir?

– Geçici iş göremezlik ödeneği kimlere ödenmektedir?

– Geçici iş göremezlik ödeneğine hak kazanan sigortalılar ödeneği ne kadar sürede alabilirler?

– Geçici iş göremezlik ödeneği hangi hallerde ödenmez ya da eksik ödenir?

– Geçici iş göremezlik ödeneğinin ödenmesi için prim ödeme gün sayısı şartı aranmakta mıdır?

– Geçici iş göremezlik ödeneğinde günlük kazanç nasıl hesaplanmaktadır?

– Analık hali nedir?

– Analık halinde hangi sürelerde hangi haklardan faydalanabilir?

– Analık halinde geçici iş göremezlik ödenekleri nasıl ödenmektedir?

– E- Ödenek projesi nedir neyi amaçlamaktadır?

– Tek hekim ve sağlık kurulu raporları nasıl düzenlenmekte ve ödenekleri nasıl ödenmektedir?

– Uzun süreli istirahatlerde geçici iş göremezlik ödenekleri nasıl ödenmektedir?

– İş kazası ve Meslek hastalığı ne demektir?

– Hangi haller SGK açısından iş kazası olarak nitelendirilir?

– İş kazasının bildirimi kaç gün içinde ve nasıl yapılmalıdır?

– Hangi haller SGK açısından meslek hastalığı olarak kabul edilmektedir?

– Meslek hastalığının tespiti ve bildirimi kaç gün içinde ve nasıl yapılmaktadır?

– İşyerinde geçirilen ve dıştan gelen bir etken olmaksızın meydana gelen kalp krizleri iş kazası sayılabilir mi ?

– İş kazası, meslek hastalığı sigortasından sağlanan yardımlardan kimler yararlanabilir?

– 5510 sayılı kanunun 4 üncü maddesinin (b) fıkrası hükmü gereğince sigortalı sayılan kişinin işyerinde geçirdiği kaza iş kazası sayılır mı ?

– İş kazası geçiren sigortalıların bu sigorta kolundan sağlanan yardımlar için kaç gün prim ödeme gün sayısı şartı aranır?

– İşe başladığı gün iş kazası geçiren sigortalıya istirahatli bırakıldığı günler için geçici iş göremezlik ödeneği ödenebilir mi?

– Meslek hastalığının geç bildirilmesi halinde ne gibi yaptırımları vardır?

– İş kazasının işverenin kontrolü dışındaki yerlerde meydana gelmesi halinde iş kazası bildirim süresi ne zaman başlar?

– Kuruma bildirilen iş kazası olayının iş kazası sayılıp sayılmayacağı hakkında bir karara varılabilmesi için gerektiğinde soruşturma ne şekilde yapılır?

– İş kazası ve meslek hastalığı sigortasından sağlanan haklar nelerdir?

– 5510 sayılı kanunun 4 üncü maddesinin (b) bendi kapsamında sigortalı kendisine ait tamirci dükkanı işyerinde çalışmakta iken, krikonun kayması sonucu ayağının aracın altında kalarak yaralanması olayı iş kazası sayılır mı?

– 4(b) kapsamındaki sigortalının iş kazası geçirmesi halinde nasıl bildirimde bulunulacaktır?

– Emzirme ödeneğinden nasıl yararlanılır?

– 4(b) kapsamındaki sigortalılardan kimler analık sigortasından yararlanabilir?

– 4(b) kapsamındaki şirket ortağı olan sigortalı kadın analık sigortasından yararlanabilir mi ? Emzirme ödeneği alabilir mi ?

– Analık sigortasından geçici iş göremezlik ödeneği alabilmek için şartlar nelerdir?

– 4(b) kapsamındaki sigortalılar hastalık halinde iş göremezlik ödeneğinden yararlanabilir mi?

– 4(b) kapsamındaki sigortalının iş kazası veya meslek hastalığı sonucu iş göremezlik ödeneği alması için aranan şartlar nelerdir?

– 4(b) kapsamındaki isteğe bağlı sigortalıları iş kazası geçirmeleri halinde iş göremezlik ödeneği alabilecekler mi?

– İş göremezlik ödeneği ne kadar ödenmektedir?