Anasayfa / Mevzuat / Tebliğler / Kısa Vadeli Sigorta Kolları Uygulama Tebliği

Kısa Vadeli Sigorta Kolları Uygulama Tebliği

Sponsorlu Bağlantılar

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun sosyal sigorta hükümleri ile getirilen Kısa Vadeli Sigorta Kolları (iş kazası ve meslek hastalığı, hastalık ve analık sigortası kolları) uygulamaları ile genel sağlık sigortası bakımından sağlık hak sahipliği işlemlerine ilişkin usul ve esasları belirlemek ve düzenlenen bu Tebliğ, 28 Eylül 2008 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak 2008 yılı Ekim ayı başında yürürlüğe girmiştir. Tebliğ 5510 sayılı Kanuna tabi işyeri, işverenler, sigortalı, hak sahipleri ile diğer ilgili kişi ve kuruluşlar açısından, kısa vadeli sigorta kolları işlemlerinin ve genel sağlık sigortası bakımından sağlık hak sahipliği işlemlerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır.

Yönetmeliğin, Tanımlar başlıklı 4 üncü maddesinde; ayakta tedavi, aylık, e-sigorta, genel sağlık sigortalısı, işveren, işyeri, işyeri sahibi, prime esas kazanç, kurum sağlık kurulu, sağlık hizmeti, sağlık raporu, sağlık kurulu raporu, uluslararası sosyal güvenlik sözleşmeleri, ücret, yatarak tedavi gibi kavramların tanımları yapılmıştır.

Tebliğin güncel metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Tebliğde ayrıca; Kısa vadeli sigorta kolları bakımından sigortalı sayılanlar; İş kazasının tanımı ve kapsamı; İş kazasının bildirimi ve bildirim süresi, Meslek hastalığının tanımı ve kapsamı, Meslek hastalığının tespiti, bildirimi ve bildirim süresi, İş kazası ve meslek hastalığının soruşturulması, Hastalık ve analık hali, İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık sigortasından sağlanan haklar, Geçici iş göremezlik ve geçici iş göremezlik ödeneğinin tanımı, Sigortalılara verilecek istirahatlar, Geçici iş göremezlik ödeneğinin ödenmesi, Geçici iş göremezlik ödeneğine esas tutulacak günlük kazanç, Sigortalıdan kaynaklanan sebeplerle tedavi süresinin uzaması, iş göremezliğinin artması, İşverenin ve üçüncü kişilerin sorumluluğu, Yabancı ülkede bulunan sigortalılara sağlanan haklar, 01.07.2008 tarihi itibariyle sağlık karnesi işlemleri, 01.10.2008 tarihi itibariyle sağlık karnesi işlemleri, Hak sahipliği oluşturulması, Bakmakla yükümlü olunan kişilerin genel sağlık sigortası hak sahipliği başvurularında istenecek belgeler, Kanunun yürürlük tarihinden önce sağlık yardımından yararlanan kişilerin hak sahiplikleri, Zamanaşımının mahiyeti ve süresi, Bilgi ve belge istenilmesi, Uygulanmasına devam edilecek hükümler, Yeşil kart uygulaması ile ilgili hükümler madde başlıkları altında düzenlemeler yer almaktadır.