Anasayfa / Soru - Cevaplarla Sosyal Güvenlik / Sigortalı İşlemleri Soru ve Cevaplar / Kısa ve Uzun Vadeli Sigorta Kolları Bakımından Haklarında Bazı Sigorta Kolları Uygulanacak Sigortalılar Kimlerdir ?

Kısa ve Uzun Vadeli Sigorta Kolları Bakımından Haklarında Bazı Sigorta Kolları Uygulanacak Sigortalılar Kimlerdir ?

Sponsorlu Bağlantılar

SORU 6- KISA VE UZUN VADELİ SİGORTA KOLLARI BAKIMINDAN HAKLARINDA BAZI SİGORTA KOLLARI UYGULANACAK SİGORTALILAR KİMLERDİR ?

CEVAP 6- Bazı çalışma grupları için sosyal güvenlik mevzuatında özel düzenlemeler yapılarak, bunların tüm sigorta kollarına tabi olmamaları öngörülmüştür.

Şöyle ki;

-Ceza infaz kurumları ile tutukevleri bünyesinde oluşturulan tesis, atölye ve benzeri ünitelerde çalıştırılan hükümlü ve tutuklular,

-3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanununda belirtilen aday çırak, çırak ve işletmelerde meslekî eğitim gören öğrenciler,

– Meslek liselerinde okumakta iken veya yüksek öğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler,

-2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46 ncı maddesine tabi olarak kısmi zamanlı çalıştırılan ve kazançları asgari ücretin alt sınırından fazla olmayan öğrenciler,

– Harp malûlleri,

-3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna göre vazife malûllüğü aylığı bağlanmış malûller,

-Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen meslek edindirme, geliştirme ve değiştirme eğitimine katılan kursiyerler,

-Ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçileri,

-İntörn öğrenciler,

-4046 sayılı Kanun kapsamında iş kaybı tazminatı alanlar,

haklarında bazı sigorta kolları uygulanmaktadır.