Anasayfa / GSS Rehberi / Kişilerin GSS Bilgilerinin Mahremiyetinin Korunmasıyla İlgili Usul ve Esaslar Yeniden Belirlendi

Kişilerin GSS Bilgilerinin Mahremiyetinin Korunmasıyla İlgili Usul ve Esaslar Yeniden Belirlendi

Sponsorlu Bağlantılar

Genel sağlık sigortalılarının ve genel sağlık sigortasından yararlanan kişilerin, Sosyal Güvenlik Kurumu ve sözleşmeli sağlık hizmet sunucularına ait bilgi işlem veri tabanında yer alan verilerinin (kişisel bilgilerinin), kişinin ya da kurumun mahremiyetini, maddi ve manevi varlığı ile temel hak ve özgürlüklerini koruyarak, paylaşım esaslarının belirlenmesi ve güvenliğinin sağlanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek üzere; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 78 inci ve 100 üncü maddeleri ile 11/07/2012 tarihli ve 28350 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Genel Sağlık Sigortası Verilerinin Güvenliği ve Paylaşımına İlişkin Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanan T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU GENEL SAĞLIK SİGORTASI VERİLERİNİN GÜVENLİĞİ VE PAYLAŞIMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR yeniden belirlendi.

SGK Yönetim Kurulunun 26/07/2012 tarihli ve 2012/269 sayılı kararı ile uygun görülen ve 27.07.2012 tarihinde Kurum web sayfasında yayımlanan T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Verilerinin Güvenliği ve Paylaşımına İlişkin Usul ve Esaslar ise yürürlükten kaldırıldı.

Söz konusu Genel Sağlık Sigortası Verilerinin Güvenliği ve Paylaşımına İlişkin Usul ve Esaslar aşağıdaki konularda düzenlemeler içeriyor.

Veri Paylaşımı Kurulunun oluşumu ve görevleri.

Teknik alt komisyon ve görevleri.

Sağlık verilerinin güvenliği.

Kişisel ve ticari sır niteliğindeki verilerin korunması.

Gizli verilerin tanımlanması ve korunması.

Kurum veri tabanında yer alan bilgilerin güvenliğinin sağlanması.

Sağlık hizmet sunucularında kaydı tutulan verilerin güvenliğinin sağlanması.

Paylaşılmayacak veriye ilişkin hükümler.

İstisnai durumlar.

Veri taleplerine başvuru.

Veri taleplerinin değerlendirilmesi.

Veri taleplerinin dağıtım prosedürü.

Verilerin iletilmesi.

Verilerin iletildiği kişi, kurum/kuruluşlara düşen görevler.

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU GENEL SAĞLIK SİGORTASI VERİLERİNİN GÜVENLİĞİ VE PAYLAŞIMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR’a http://www.sgk.gov.tr/ sayfasındaki Mevzuat/Yürürlükteki Mevzuat/Usul ve Esaslar bölümünden ulaşabilirsiniz.