Anasayfa / Mevzuat / Yönetmelikler / Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği

Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği

Sponsorlu Bağlantılar

İş sağlığı ve güvenliği kapsamında çalışanlara kişisel koruyucu donanım kullandırılmasıyla ilgili düzenleme 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa istinaden çıkarılmış olan Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik’te yer almaktadır. Bu Yönetmelik ise 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 4 üncü maddesine dayanılarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılmış ve 29 Kasım 2006 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe girmiştir. Daha önce aynı konuda 9 Şubat 2004 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmış olan Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği ise yürürlükten kaldırılmıştır

Yönetmelikte; insan sağlığı ve güvenliğinin korunması amacıyla kullanılan kişisel koruyucu donanımların imalatı, ithalatı, piyasaya arzı, hizmete sunumu ve denetimi ile üçüncü şahısların can ve mal güvenliğinin tehlikelere karşı korunması ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla gerçek ve tüzel kişilerin uyması gereken usul ve esasları düzenlemektedir. Piyasaya arz, malların serbest dolaşımı ve güvenlik açısından bu Yönetmeliğin hedeflediği aynı amaçlar için çıkarılmış başka bir Yönetmeliğin kapsamında olan Kişisel Koruyucu Donanımlar ile Yönetmelik ek-1 de belirtilen ürünler ise bu Yönetmelik kapsamı dışındadır.

Yönetmeliğin güncel metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Yönetmelik;

– Kişisel Koruyucu Donanımın Piyasaya Arzı ve Uygunluk Varsayımı başlıklı bölümünde; Kişisel koruyucu donanımın piyasaya arzı, Uygunluk varsayımı, Standardın temel gerekleri karşılamaması, Yaptırım işlemleri,

– Belgelendirme İşlemleri başlıklı bölümünde; Belgelendirme, Basit yapıdaki kişisel koruyucu donanımların belgelendirilmesi, Karmaşık yapıdaki kişisel koruyucu donanımların belgelendirilmesi,

– Onaylanmış Kuruluşlar başlıklı bölümünde; Onaylanmış kuruluşlarda aranacak koşullar, Onaylanmış kuruluşların görevlendirilmeleri, Onayın geri çekilmesi,

– Avrupa Topluluğu Tip İncelemesi başlıklı bölümünde; İnceleme başvurusu, İnceleme yöntemi, Belge düzenlenmesi, Belgelerin saklanması zorunluluğu, Onaylanmış kuruluşun yükümlülüğü,

– Nihai Ürün İçin Avrupa Topluluğu Kalite Kontrolü başlıklı bölümünde; İmalatçının sorumluluğu, Onaylanmış kuruluşun sorumluluğu, Test raporlarının saklanması,

– Üretimde Avrupa Topluluğu Kalite Kontrol Sistemi başlıklı bölümünde; Başvuru, Kalite kontrol sisteminin oluşturulması, Kalite kontrol sisteminin uygunluğu, Kalite kontrol sisteminin değiştirilmesi, Kalite kontrol sisteminin denetim ve gözetimi,

– Avrupa Topluluğu Uygunluk Beyanı ve CE İşareti başlıklı bölümünde; Avrupa topluluğu uygunluk beyanı, CE işareti,

– Çeşitli  ve Son Hükümler başlıklı bölümünde; Piyasa gözetimi ve denetimi, KKD’den sayılan parçalar, Yürürlükteki tebliğlerin uygulanması,

madde başlıkları altında düzenlemeler yer almaktadır.

Yönetmelik ekleri ise;

– Ek 1 Bu Yönetmelik Kapsamına Girmeyen Kişisel Koruyucu Donanımların Listesi,

– Ek 2 Temel Sağlık ve Güvenlik Gerekleri,

– Ek 3 İmalatçının Sunacağı Teknik Belgeler,

– Ek 4 Ce İşareti,

– Ek 5 Onaylanmış Kuruluşun Yerine Getirmesi Gereken Koşullar,

– Ek 6 EC Declaration of   Conformity,

başlıklarından oluşmaktadır.