Anasayfa / Mevzuat / Yönetmelikler / Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik

Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik

Sponsorlu Bağlantılar

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa istinaden çıkarılmış olan bu Yönetmelik, 2 Temmuz 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe girmiş, aynı konuda daha önce 4857 sayılı İş Kanununa istinaden çıkarılmış ve 11 Şubat 2004 tarihli Resmî Gazete`de yayımlanmış olan Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik ise bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

Yönetmelikte; teknik tedbirlere dayalı toplu korunma ya da iş organizasyonu veya çalışma yöntemleri ile işyerindeki risklerin önlenmesinin veya yeterli derecede azaltılmasının mümkün olmadığı durumlarda kullanılacak kişisel koruyucu donanımların özellikleri, temini, kullanımı ve diğer hususlarla ilgili usul ve esaslar belirlenmiştir.

Yönetmeliğin güncel metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Yönetmelik 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerlerini kapsamaktadır. Yönetmelik kapsamına girmeyen kişisel koruyucu donanımlar 2 nci maddenin (2) numaralı fıkrasında belirtilmiştir.

Yönetmelik kapsamında İşverenin Yükümlülükleri; Genel kural, Genel hükümler, Kişisel koruyucu donanımların değerlendirilmesi ve seçimi, Kullanım kuralları, Çalışanların bilgilendirilmesi, Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımının sağlanması başlıkları altında düzenlenmiştir.

Yönetmelik uyarınca genel kural olarak; kişisel koruyucu donanımların, risklerin, toplu korunmayı sağlayacak teknik önlemlerle veya iş organizasyonu ve çalışma yöntemleriyle önlenemediği, tam olarak sınırlandırılamadığı durumlarda kullanılması gerekmekte olup, kişisel koruyucu donanım kullanımıyla, iş kazası ya da meslek hastalığının önlenmesi, çalışanların sağlık ve güvenlik risklerinden korunması, sağlık ve güvenlik koşullarının iyileştirilmesi amaçlanmaktadır. Eğer işyeri veya yapılan işle ilgili olarak toplu korunma tedbirleri alma imkanı varsa, işverenin bu durumda toplu korunma tedbirlerine kişisel korunma tedbirlerine göre öncelik vermesi gerekmektedir. Öte yandan; İş kazası ve meslek hastalıklarında, gerek 6331 sayılı Kanun, gerekse bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak çalışanlara kişisel koruyucu donanım kullandırmamış işverenlerin sorumluluğu doğmaktadır (Bkz. İş Kazalarında Sorumluluğu Olan İşveren ve Diğer Kişilere Uygulanan Yaptırım ve Cezalar).