Anasayfa / Haber / Kişisel Koruyucu Donanımların Kullanımıyla İlgili Yeni Yönetmelik Yayımlandı

Kişisel Koruyucu Donanımların Kullanımıyla İlgili Yeni Yönetmelik Yayımlandı

Sponsorlu Bağlantılar

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu yönetmelikleri yayımlanmaya devam ediyor. 6331 sayılı Kanunun 30 uncu maddesine dayanılarak hazırlanan ve işyerindeki risklerin önlenmesinin veya yeterli derecede azaltılmasının, iş güvenliğinin teknik tedbirlere dayalı toplu korunma ya da iş organizasyonu veya çalışma yöntemleri ile sağlanamadığı durumlarda kullanılacak kişisel koruyucu donanımların özellikleri, temini, kullanımı ve diğer hususlarla ilgili usul ve esasları düzenleyen Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik 02/07/2013 tarihli ve 28695 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Aynı konuda daha önce 4857 sayılı İş Kanununun 78 inci maddesi uyarınca hazırlanmış olan Yönetmelik ise yürürlükten kaldırıldı. Bahse konu yönetmeliklere web sitemizin Mevzuat bölümünden ulaşabilirsiniz.

Söz konusu yeni Yönetmelik 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerlerini kapsıyor.

Aşağıda belirtilen kişisel koruyucu donanımlar ise yönetmeliğin kapsamına girmiyor;

a) Özel olarak çalışanın sağlığını ve güvenliğini korumak üzere yapılmamış sıradan iş elbiseleri ve üniformalar,

b) Afet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetlerinde kullandıkları ekipman,

c) Türk Silahlı Kuvvetleri, genel kolluk kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı gibi kamu düzeninin sağlanmasına yönelik kurumların faaliyetlerinde kullandıkları kişisel koruyucular,

ç) Kara taşımacılığında kullanılan kişisel koruyucular,

d) Spor ekipmanı,

e) Nefsi müdafaayı veya caydırmayı hedefleyen ekipman,

f) Riskleri ve istenmeyen durumları saptayan ve ikaz eden taşınabilir cihazlar.