Anasayfa / Mevzuat / Tebliğler / Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Uyumlaştırılmış Ulusal Standartlara Dair Tebliğ

Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Uyumlaştırılmış Ulusal Standartlara Dair Tebliğ

Sponsorlu Bağlantılar

17 Ocak 2002 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmeliğin Teknik düzenlemelerin hazırlanmasına ilişkin esaslar başlıklı 5 inci maddesinde; teknik düzenlemelerde atıfta bulunulan uyumlaştırılmış ulusal standartlar ve ilgili uyumlaştırılmış Avrupa standartlarının isimleri, numaraları ile bunlara ilişkin değişikliklerin, bu standartların ilgili olduğu teknik düzenleme belirtilmek suretiyle, yetkili kuruluşlarca, Resmî Gazetede yayımlanacağı; 29 Kasım 2006 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliğinin Uygunluk varsayımı başlıklı 6 ncı maddesinde ise bu Yönetmelik kapsamındaki KKD’lere (kişisel koruyucu donanımlara) ilişkin uyumlaştırılmış ulusal standardların ve referans numaralarının Resmî Gazete’ de yayımlanacağı belirtilmiştir. Bu Tebliğ de söz konusu Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmeliğin 5 inci maddesi ile Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliğinin 6 ncı maddesine göre uyumlaştırılmış ulusal standartların listesinin belirlenmesi amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılarak 25 Temmuz 2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış ve aynı gün yürürlüğe girmiştir.

Bu Tebliğin yayımlanmasıyla birlikte aynı konuda daha önce 6 Nisan 2007 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Uyumlaştırılmış Ulusal Standartlara Dair Tebliğ ise yürürlükten kaldırılmıştır.

Tebliğin güncel metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Tebliğde Uyumlaştırılmış Avrupa Standartlarını uyumlaştıran ve Türk Standardları Enstitüsü tarafından Türk Standardı olarak kabul edilip yayımlanan ve kişisel koruyucu donanımlar ile ilgili olan uyumlaştırılmış ulusal standartların adları ve referans numaralarının listesi yer almaktadır. Listede 357 adet kişisel koruyucu donanıma ait TS EN NO ve Standardın Adı yer almaktadır.