Anasayfa / Soru - Cevaplarla Sosyal Güvenlik / Sigortalı İşlemleri Soru ve Cevaplar / Kısmi Süreli Çalışan Ticari Taksi, Dolmuş ve Otobüs Şoförleri Hangi Sigorta Kollarına Tabi Olmakta ve Hangi Primleri Ödemektedir ?

Kısmi Süreli Çalışan Ticari Taksi, Dolmuş ve Otobüs Şoförleri Hangi Sigorta Kollarına Tabi Olmakta ve Hangi Primleri Ödemektedir ?

Sponsorlu Bağlantılar

SORU 115- KISMİ SÜRELİ ÇALIŞAN TİCARİ TAKSİ, DOLMUŞ VE OTOBÜS ŞOFÖRLERİ HANGİ SİGORTA KOLLARINA TABİ OLMAKTA VE HANGİ PRİMLERİ ÖDEMEKTEDİR ?

CEVAP 115- Bu kapsamdaki sigortalılar hakkında; malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları ile genel sağlık sigortası ve istekleri halinde işsizlik sigortası hükümleri uygulanmaktadır.

Bu sigortalılar, prime esas kazanç alt ve üst sınırı arasında olmak üzere kendileri tarafından belirlenecek günlük kazancın otuz katının % 32,5’i oranında prim ödemektedir. Bu prim oranının % 20’si malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları, % 12,5’i genel sağlık sigortası primidir.

İşsizlik sigortasına tabi olmayı isteyenlerin, sigortalı ve işveren hissesi oranındaki işsizlik sigortası primini ait olduğu ayı takip eden ayın sonuna kadar ödememeleri halinde, o aya ait işsizlik sigortası primini ödeme hakları düşmektedir.

Bu kapsamdaki sigortalılardan, bu uygulamanın 2011 yılından başlamak üzere prime esas günlük kazanç alt sınırının 18 katı üzerinden takip eden her yıl için bir puan artırılmak suretiyle prim ödemeleri, kademeli  prim artışının 30 günde fikslenmesi öngörülmüştür. Yani, kademeli olarak daha düşük prim ödemeleri sağlanmıştır.