Anasayfa / Bilgi / KİT’lerde Çalışan Taşeron İşçileri de Kadroya Geçecek

KİT’lerde Çalışan Taşeron İşçileri de Kadroya Geçecek

Sponsorlu Bağlantılar

696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kamu kurum ve kuruluşları ile belediyelerde çalışan taşeron işçilerine kadroya geçme imkanı getirilmişti.

Süreç 2 Nisan 2018 tarihinde tamamlandı ve emekliliği gelenler dışındaki taşeron işçilerinden sınavı kazanan ve güvenlik soruşturmasından geçenler kadroya alındı.

Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) ile bağlı ortaklıklarında çalışan taşeron işçileri ise bu haktan yararlanamadıkları için büyük hayal kırıklığına uğramışlardı.

Nihayet 30 Haziran 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2018/11991 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2018 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar ile KİT’lerde çalışan taşeron personele de kadroya geçme imkanı getirildi.

Söz konusu karar uyarınca;

– Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında müteahhitler (taşeronlar) tarafından çalıştırılmakta olanlardan, 4 Aralık 2017 tarihi itibarıyla en az iki yıl kesintisiz olarak (yıllık izin, doğum izni, askerlik ve toplamda 30 günü geçmeyen kesintiler hariç olmak üzere) çalışmış ve halen çalışmaya devam edenler, yapılacak sınavda başarılı olmaları halinde, halihazırda görev yaptıkları teşebbüs ve bağlı ortaklıklarında işçi statüsünde istihdam edilebilecekler yani işçi kadrosuna alınacaklar.

– Bu işçilerin kadroya alınmasında da daha önce kamu kurum ve kuruluşları ile belediyelerde çalışan taşeron işçilerinin kadroya alınmasında esas alınan 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23 üncü maddesine ilişkin hükümleri esas alınacak.

– Kadroya alınacak işçi sayısı, kuruluşların talepleri doğrultusunda her bir kamu iktisadi teşebbüsü ve bağlı ortaklığı için Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenecek sayıyı aşamayacak.

– Teşebbüs ve bağlı ortaklıklar 30 Haziran 2018 tarihinden itibaren yılı içerisinde yani 2018 yılı sonuna kadar yazılı ve/veya sözlü ya da uygulamalı sınav yapacaklar. Yapılacak sınava ilişkin usul ve esaslar ile gerekli nitelikleri her kuruluşun kendi yönetim kurulu belirleyecek. Daha önce kadroya alınan taşeron işçileri içinse şartları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı belirlemiş, tüm işçilere aynı şartlar uygulanmıştı.

– Kadroya alım aşamasında yaşanacak tereddütleri Hazine Müsteşarlığı giderecek.

– Bu madde kapsamında yapılan yerleştirmeler; kuruluşlar tarafından hizmet türü, unvanı, sayısı vb. bilgileri içerecek şekilde 15 gün içerisinde Hazine Müsteşarlığına bildirilecek.

Öte yandan Devlet Personel Başkanlığı Devlet Teşkilatı Bilgi Bankasında yer alan verilere göre söz konusu Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) ve bağlı ortaklıklarının listesi aşağıda yer almaktadır. (isvesosyalguvenlik.com)

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ – KİT’ler

İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Bağlı Ortaklıkları

Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) Genel Müdürlüğü

Çay İşletmeleri (ÇAY-KUR) Genel Müdürlüğü

Devlet Malzeme Ofisi (DMO) Genel Müdürlüğü

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü

Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Genel Müdürlüğü

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Genel Müdürlüğü

Türkiye Cumhuriyet Devlet Demir Yolları Taşımacılık A.Ş.

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş (TEDAŞ) Genel Müdürlüğü

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü

Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. Genel Müdürlüğü

Türkiye Elektromekanik Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) Genel Müdürlüğü

Türkiye Petrolleri A.O. (TPAO) Genel Müdürlüğü

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürlüğü

Kamu İktisadi Kuruluşları ve Bağlı Ortaklıkları

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü

T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi (TCDD) Genel Müdürlüğü

– Türkiye Demiryolu Makineleri Sanayii A.Ş. (TÜDEMSAŞ) Genel Müdürlüğü

– Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş. (TÜLOMSAŞ) Genel Müdürlüğü

– Türkiye Vagon Sanayi A.Ş. (TÜVASAŞ) Genel Müdürlüğü

– Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık Anonim Şirketi (TCDD Taşımacılık A.Ş.)

Özel Kanunlarına Tabi Bulunan Kuruluşlar

Çayırhan Enerji ve Madencilik Proje A. Ş.

4046 Sayılı Kanuna Tabi (Özelleştirme Kapsamındaki) Kuruluşlar

Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü

Türkiye Denizcilik İşletmeleri A. Ş. Genel Müdürlüğü

Türkiye Şeker Fabrikaları A. Ş. Genel Müdürlüğü (isvesosyalguvenlik.com)