Anasayfa / Bilgi / Kız Çocuklarının Sağlıktan Yararlanmasında Yaş Sınırı Var mı ?

Kız Çocuklarının Sağlıktan Yararlanmasında Yaş Sınırı Var mı ?

Sponsorlu Bağlantılar

Kız çocukları erkek çocuklardan farklı olarak evlenmedikleri sürece, eğer kendi sigortaları yoksa kaç yaşında olursa olsun fark etmez anne veya babası üzerinden sağlık yardımı alabiliyordu.

Ancak Sosyal Güvenlik Reformuyla birlikte 1 Ekim 2008 tarihi itibariyle kız çocuklarının bu ayrıcalıklı durumları sona erdi ve bakmakla yükümlü olunan kişi kapsamında anne veya babaları üzerinden sağlık yardımı almaları konusunda erkek çocuklarla aynı şartlara tabi hale geldiler.

Eski Sisteme Tabi Olan Kız Çocukları

Öte yandan kazanılmış hakların korunması ilkesi çerçevesinde, 1 Ekim 2008 tarihinden önce anne veya babaları üzerinden sağlık yardımı alma hakkı elde etmiş olan kız çocukları için eski sistem devam ediyor. Bunlar kaç yaşında olursa olsun evlenmedikleri sürece anne veya babaları üzerinden sağlık yardımı alma hakları devam ediyor. Ancak bunun için, kız çocuğunun 1 Ekim 2008 tarihinden önce doğmuş olması ve anne veya babasının da aynı şekilde 1 Ekim 2008 tarihinden öncesine ait sigorta başlangıcının olması gerekiyor.

Erkek Çocuklarıyla Aynı Şartlara Tabi Olan Kız Çocukları

1 Ekim 2008 tarihinden sonra doğan veya bu tarihten önce doğmuş olsa bile anne ve babasının sigorta başlangıcı 2008 tarihi veya sonrasında olan kız çocukları ise anne veya babaları üzerinden sağlık yardımı alma konusunda erkek çocuklarıyla aynı şartlara tabi.

Yani 18 yaşını doldurduktan sonra anne veya babaları üzerinden sağlık yardımı alma haklarının devam etmesi için bekar olmaları ve öğrenimlerinin devam etmesi gerekiyor. Öğrenimleri devam edenler ise lise ve dengi öğrenim veya 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanununda belirtilen aday çıraklık ve çıraklık eğitimi ile işletmelerde meslekî eğitim görmesi halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim görmesi halinde 25 yaşını doldurana kadar anne veya babaları üzerinden sağlık yardımı alabiliyorlar. Ayrıca 6663 sayılı Kanunla getirilen düzenleme uyarınca, söz konusu 20 ve 25 yaşlarını tamamlamadan önce okullarını bitiren yani mezun olanlardan, lise veya dengi öğrenimden mezun olanlar 20 yaşını, yükseköğrenimden mezun olanlar ise 25 yaşını geçmemek şartıyla bakmakla yükümlü olunan kişi kapsamında anne veya babaları üzerinden mezun oldukları tarihi izleyen günden itibaren iki yıl süreyle daha sağlık yardımı alabiliyorlar.

Malul Çocuklar İçin Yaş Sınırı Yok

Gerek erkek, gerekse kız çocukları için malul olmaları halinde anne veya babaları üzerinden sağlıktan yararlanmaları konusunda herhangi bir yaş sınırı bulunmuyor. Malullük halleri devam ettiği sürece sağlık yardımı alma hakları devam ediyor.

Evlenen Çocuğun Hakkı Sona Eriyor

Gerek erkek, gerekse kız çocukları, yaş kaç olursa olsun, isterse öğrenimleri devam ediyor olsun, evlenmeleri halinde anne ve babaları üzerinden sağlık yardımı alma hakkını kaybediyorlar.

Anne veya Babaları Üzerinden Sağlık Yardımı Alamayanların Durumu

Anne veya babaları üzerinden sağlık yardımı alma hakkı olmayan veya bu hakları sona eren erkek ve kız çocukları; eğer kendi sigortaları da yoksa, nüfusta kayıtlı adreslerine göre bağlı oldukları Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na başvurarak gelir testi yaptırıp, gelir testi sonucuna göre prim ödemeden (yeşil kart kapsamında) veya ödeyerek genel sağlık sigortasından yararlanabilirler. (Bkz. Başından Sonuna Bütün Yönleriyle Gelir Testi ve Tespiti) Hatta gelir testi yaptırma isteğe bağlı olmayıp, zorunludur. (Bkz. Kimlerin Gelir Testi Yaptırması Gerekir ?) (isvesosyalguvenlik.com)