Kontrol Muayenesi Ne Demektir ?

Sponsorlu Bağlantılar

SORU 24- KONTROL MUAYENESİ NE DEMEKTİR ?

CEVAP 24- Kontrol muayenesi; iş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle meslekte kazanma gücünün en az % 10 yitirmiş olanlarla çalışma gücü kaybı ve meslekte kazanma gücünü en az % 60 yitirip malullük aylığı bağlananların, çalışma veya meslekte kazanma gücü açısından iyileşme ve kötüleşme olup olmadığının belli periyotlarda SGK tarafından değerlendirmeye tabi tutulmasıdır.