Anasayfa / Soru - Cevaplarla Sosyal Güvenlik / Uzun Vadeli Sigorta Kolları Soru ve Cevaplar / Kontrol Muayenesi Yaptırılması Sigortalılar Tarafından da İstenebilir mi ?

Kontrol Muayenesi Yaptırılması Sigortalılar Tarafından da İstenebilir mi ?

Sponsorlu Bağlantılar

SORU 39- KONTROL MUAYENESİ YAPTIRILMASI SİGORTALILAR TARAFINDAN DA İSTENEBİLİR Mİ ?

CEVAP 39- SGK Sağlık Kurullarınca verilen kararlara sigortalı ve hak sahipleri itiraz edip kontrol muayenesi yapılmasını istenebilmektedir.

Ayrıca bunların dışında her hangi bir kişi de SGK Sağlık Kurullarınca verilen kararlara itiraz edip SGK dan kontrol muayenesi talep edebilir.

Diğer taraftan, malûllük, vazife malûllüğü aylığı veya sürekli iş göremezlik geliri bağlanmış sigortalılar, malûllük durumlarında artma veya başka birinin sürekli bakımına muhtaç olduğunu ileri sürerek aylık ve gelirlerinde değişiklik yapılmasını isteyebilecekleri gibi, SGK da harp malûllüğü, vazife malûllüğü, malûllük aylığı veya sürekli iş göremezlik geliri bağlanmış sigortalılar ile aylık veya gelir bağlanan ve çalışma gücünün en az % 60’ını yitiren malûl çocukların kontrol muayenesine tâbi tutulmasını talep edebilmektedir.