Anasayfa / Bilgi / Konut Kapıcılarının Sigortalılığında Devrim Gibi Yenilik

Konut Kapıcılarının Sigortalılığında Devrim Gibi Yenilik

Sponsorlu Bağlantılar

Konutlarda kapıcı olarak çalışanlar, işyerlerinde çalışanlar gibi normal sigortalı sayılmakta ve bunların 4/1-a (SSK) kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmeleri gerekmektedir.

Ancak konutlar normal işyeri gibi olmayıp, bunların sigorta primleri o apartmanda oturanlar tarafından ödenen aidatlardan karşılandığı gibi, apartmanda çalışan kapıcıyla ilgili sigortalılık işlemlerinin de apartman yönetimi tarafından yapılması gerekmektedir. SGK’da işyeri dosyası tescil ettirme, sigortalı işe giriş bildirgesi, her ay aylık prim ve hizmet belgesi verme gibi yükümlülükler ve bürokratik işlemler apartman yönetimlerine zor gelmekte, sırf bu nedenle çok sayıda kapıcı sigortasız çalıştırılmaktadır.

Konut kapıcılarıyla ilgili olarak sağlanmış olan tek kolaylık, bunların ücretlerinin damga ve gelir vergisinden muaf tutulmuş olması, dolayısıyla bunlarla ilgili olarak ayrıca Maliye’ye Muhtasar Beyanname verme ve vergi ödeme zorunluluğunun olmaması (Bkz. Kapıcılara Ödenecek Net Asgari Ücret ve İşverene Maliyeti).

27 Mart 2018 tarihli (2. Mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanan 7103 sayılı Torba Kanunla bu konuda devrim gibi bir düzenleme yapıldı ve konut kapıcıları da ev hizmetlerinde çalışanlar için 2014 yılında Ek-9 uncu madde ile getirilen sigortalılık kapsamına alındı.

Dolayısıyla artık konut kapıcıları da eskiden olduğu gibi yine 4/1-a (SSK) kapsamında sigortalı olacaklar ancak bunların sigortalılık işlemleri ve Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirimleri 5510 sayılı Kanunun Ek 9 uncu maddesi kapsamında yapılacak. Kapıcılar, çalışma gün sayısı 10 gün ve daha fazla olan hizmetlilerle aynı şartlara tabi olacak ve tüm sigorta kollarına tabi olarak Ek-9 kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilecek. Ek 9 uncu maddenin uygulanmasıyla ilgili ayrıntılı bilgi Yeni Düzenlemelere Göre Ev Hizmetlerinde Çalışanların Sigortalılığı başlıklı yazıda ve Ek 9 – Ev Hizmetlerinde Çalışanlar İçin Ödenecek Prim Tutarları sayfasında yer almaktadır.

Düzenleme Hangi Kolaylıkları Getirdi ?

Düzenlemenin getirdiği en büyük kolaylık, artık apartman yönetimleri SGK’da işyeri dosyası açtırmayacak, her ay verilmesi gereken prim belgesini vermeyecek, çalıştırdığı kapıcı için sadece sigortalı işe giriş bildirgesi yerine geçmek üzere bildirge verecek, bir de primlerini ödeyecek. Ayrıca 5 puanlık prim indirimi ve diğer bazı teşviklerden de yararlanılabilecek.

Uygulamanın ayrıntısı SGK tarafından çıkarılacak yönetmelik veya tebliğ ile belirlenecek. Muhtemelen yeni uygulama da odan sonra hayata geçecek. (isvesosyalguvenlik.com)