Anasayfa / Haber / Korumalı İşyerleri Hakkında Yönetmelik Yenilendi

Korumalı İşyerleri Hakkında Yönetmelik Yenilendi

Sponsorlu Bağlantılar

İşgücü piyasasına kazandırılmaları güç olan engelli bireylere istihdam oluşturmak amacıyla gerçek ve tüzel kişilerce açılan ve açılacak olan işyerlerini kapsayan; korumalı işyeri statüsünün kazanılması, korumalı işyerlerinin işleyişi ve denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemek üzere Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı tarafından 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanunun 14 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak birlikte hazırlanan Korumalı İşyerleri Hakkında Yönetmelik 26 Kasım 2013 tarihli ve 28833 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Aynı konuda 30/5/2006 tarihli ve 26183 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Korumalı İşyerleri Hakkında Yönetmelik ise yürürlükten kaldırıldı.

Yönetmelikte;

– Korumalı işyeri statüsü için başvuruda bulunma,

– Başvuruda işverenden istenecek belgeler,

– Korumalı işyeri yöneticisinden istenecek belgeler,

– Taleplerin komisyonca değerlendirilmesi ve korumalı işyeri statüsü belgesinin düzenlenmesi,

– Korumalı işyerinde çalıştırılacak personel,

– Personel desteği,

– Emniyet ve trafik güvenliği,

– Yangından korunma ve elektrik tertibatı,

– Korumalı işyerinin fiziksel koşulları,

– Korumalı işyerine engelli bireylerin kabulü,

– Korumalı işyerine kabul edilecek engelli bireyler ve istenecek belgeler,

– Korumalı işyerinde çalışan engelli bireyin işten ayrılması,

– Defter ve belgelerin ibrazı,

– Denetim,

– Yıllık faaliyet raporunun düzenlenmesi,

– Korumalı işyeri statüsünün sona erdirilmesi,

– Komisyon kararlarına itiraz,

konularını kapsıyor.