Anasayfa / Mevzuat / Tüzükler / Korunmaya Muhtaç Çocukların İşe Yerleştirilmesine İlişkin Tüzük

Korunmaya Muhtaç Çocukların İşe Yerleştirilmesine İlişkin Tüzük

Sponsorlu Bağlantılar

2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununa 3413 sayılı Kanunla eklenen Ek 1 inci maddeye göre çıkarılmış olup 10 Şubat 1995 tarihinde Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilmiş, 2 Mart 1995 tarihli Resmi Gazete’de de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe girmiştir.

İlgili tüzük metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Tüzükte, korunmaya muhtaç çocukların korunmaları sona erdikten sonra işe yerleştirilmelerinin esas ve usulleri, kamu kurum ve kuruluşlarının bu konudaki yükümlülükleri, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu ve diğer kurumlar arasındaki eşgüdümün sağlanmasına ilişkin hükümler düzenlenmiştir.

Tüzük kapsamına, korunma kararı alınmış olup da;

– Reşit oluncaya kadar sosyal hizmet kuruluşlarında kalmış,

– Bir Koruyucu aile yanına yerleştirilmiş,

– Ayni – nakdi yardım yapılarak ailesinin yanına gönderilmiş,

korunmaya muhtaç çocuklar girmektedir.

Tüzük uyarınca; kamu kurum ve kuruluşları, serbest kadro sayılarının binde biri oranında korunmaya muhtaç çocuğu, yapılacak sınavda başarılı arasından atama yapmak zorunda olup, bu nedenle kamu kurum ve kuruluşlarının her yıl, hangi statüde olursa olsun serbest kadro sayılarıyla bunun binde biri oranında alacakları korunmaya muhtaç çocuk sayısını Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bildirmek zorundadır. Korunmaya muhtaç çocukların işe alınmalarına ilişkin olarak yapılacak sınavlar, kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili yönetmeliklerindeki hükümlerine göre ayrı olarak yapılır ve değerlendirilir. Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ayrıca korunmaya muhtaç çocuklara bir meslek edindirecek çalışmaları yapmak veya yaptırmak zorundadır.

Tüzükte ayrıca; korunmaya muhtaç çocukların işe yerleştirilmesine ilişkin hükümler, başvuru ve bildirim, öncelik, sınav, korunmaya muhtaç çocuğun korunması ve izlenmesi konularında düzenlemeler yer almaktadır.