Anasayfa / Soru - Cevap / Kötü Niyet Tazminatı Nedir ?

Kötü Niyet Tazminatı Nedir ?

Sponsorlu Bağlantılar

30 veya daha fazla işçinin çalıştığı işyerlerinde, en az 6 aylık kıdemi (çalışması olan) işçilerden belirsiz süreli iş sözleşmesine istinaden çalışanlar, 4857 sayılı İş Kanununun 18, 19, 20 ve 21 inci maddeleri çerçevesinde iş güvencesi kapsamına girmektedir. Bu güvence kapsamındaki işçilerin iş sözleşmelerinin işveren tarafından feshedilebilmesi yani bunların işten çıkarılabilmesi için, feshin geçerli bir sebebe dayanması zorunludur. Eğer işveren geçerli bir sebebe dayanmaksızın iş güvencesi kapsamındaki işçiyi işten çıkarırsa, işçinin işe iade davası açarak tekrar işine geri dönme imkanı bulunmakta, işveren buna rağmen işçiyi tekrar işe başlatmazsa işçiye tazminat ödemek zorunda kalmaktadır (Bkz. İş Güvencesi Uygulaması – Kapsama Giren İşyerleri – İşçiye Sağladığı Güvenceler başlıklı yazı).

İş güvencesi kapsamı dışında kalan işçilerle ilgili olarak ise 4857 sayılı Kanunun 17 nci maddesinde başka bir tazminat hakkı öngörülmüştür. Buna göre, iş güvencesinin uygulanma alanı dışında kalan işçilerin iş sözleşmesinin, işveren tarafından fesih hakkının kötüye kullanılarak sona erdirildiği durumlarda, işveren işçiye bildirim (ihbar) süresinin üç katı tutarında tazminat ödemek zorundadır. Uygulamada bu tazminatın adı Kötü Niyet Tazminatı olarak geçmektedir. Bu tazminat hakkı, iş güvencesi kapsamı dışında kalan işçilerin iş sözleşmelerinin, işveren tarafından kötü niyetli olarak feshedilmesini, daha doğrusu işverenin fesih hakkını kötüye kullanmasını önlemek için getirilmiştir. Örneğin, kendisi hakkında bir şikayette bulunduğu veya kendisi aleyhinde dava açtığı ya da şahitlik yaptığı için işveren işçiyi işten çıkarmışsa burada kötü niyetli sayılacaktır.

Fesih hakkının kötüye kullanılması halinde işveren;

– İşçinin işi altı aydan az sürmüş ise altı haftalık ücreti tutarında,

– İşçinin işi altı aydan birbuçuk yıla kadar sürmüş ise on iki haftalık ücreti tutarında,

– İşçinin işi birbuçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş ise on sekiz haftalık ücreti tutarında,

– İşçinin işi üç yıldan fazla sürmüş ise yirmi dört haftalık ücreti tutarında,

işçiye kötü niyet tazminatı ödemek zorundadır.

Bu tazminatın hesabında, işçiye ücreti dışında sağlanmış para veya para ile ölçülebilir menfaatler de dikkate alınacaktır.

Bu konuda ayrıntılı bilgi ve açıklama, Hizmet Akdinin Feshinde Usul ve Esaslar – Tazminat Ödemeyi Gerektiren Durumlar başlıklı yazıda yer almaktadır.