Anasayfa / Soru - Cevaplarla Sosyal Güvenlik / Sigortalı İşlemleri Soru ve Cevaplar / Köy Muhtarlarıyla 4/b Sigortalılarının Bildirimlerinin Süresinde veya Hiç Yerine Getirilmemesi Durumunda Hangi Müeyyideler Uygulanmaktadır ?

Köy Muhtarlarıyla 4/b Sigortalılarının Bildirimlerinin Süresinde veya Hiç Yerine Getirilmemesi Durumunda Hangi Müeyyideler Uygulanmaktadır ?

Sponsorlu Bağlantılar

SORU 24- KÖY MUHTARLARIYLA 4/b SİGORTALILARININ BİLDİRİMLERİNİN SÜRESİNDE VEYA HİÇ YERİNE GETİRİLMEMESİ DURUMUNDA HANGİ MÜEYYİDELER UYGULANMAKTADIR ?

CEVAP 24- Belirtilen süre içinde ya da SGK’ca belirlenen şekle ve usûle uygun vermeyenler veya SGK’ca internet, elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulduğu hâlde anılan ortamda göndermeyenler hakkında her bir sigortalı için asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanmaktadır.