Anasayfa / Soru - Cevaplarla Sosyal Güvenlik / Sigortalı İşlemleri Soru ve Cevaplar / Köy ve Mahalle Muhtarları İle 4/b (Eski Bağ-Kur) Kapsamında Çalışanların Sigortalılık Bildirimleri Nasıl ve Ne Zaman Yapılmalıdır ?

Köy ve Mahalle Muhtarları İle 4/b (Eski Bağ-Kur) Kapsamında Çalışanların Sigortalılık Bildirimleri Nasıl ve Ne Zaman Yapılmalıdır ?

Sponsorlu Bağlantılar

SORU 22- KÖY VE MAHALLE MUHTARLARI İLE 4/b (ESKİ BAĞ-KUR) KAPSAMINDA ÇALIŞANLARIN SİGORTALILIK BİLDİRİMLERİ NASIL VE NE ZAMAN YAPILMALIDIR ?

CEVAP 22- Hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlardan (eski Bağ-Kur);

-Gelir vergisi mükellefi olanların ilgili vergi dairesince,

-Gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olanların ilgili meslek odasınca,

-Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortaklarının, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortaklarının, diğer şirket ve donatma iştiraklerinin tüm ortaklarının ticaret sicil müdürlüğünce,

-Köy ve mahalle muhtarlarının seçildiklerin itibaren il veya ilçe mülki amirliklerince,

en geç  2 aylık süre içerisinde işlemlerin tekemmül ettirilmesinden sonra,

-Tarımsal faaliyette bulunanların bildirimleri ziraat odalarınca, ziraat odalarının bulunmadığı yerlerde il/ilçe tarım müdürlüklerince veya kendilerince bir ay içinde,

-Jokey ve antrenörlerin lisans belgesine göre fiilen işe başlama tarihinden itibaren bir ay içinde,

elektronik ortamda ve SGK’ca belirlenen yöntemlerle bildirilmek zorundadır.