Anasayfa / Soru - Cevaplarla Sosyal Güvenlik / Sigortalı İşlemleri Soru ve Cevaplar / Köy ve Mahalle Muhtarları İle Hizmet Akdine Bağlı Olmaksızın Kendi Nam ve Hesabına Bağımsız Çalışanların (Eski Bağ-Kur’lu) Sigortalılıkları Ne Zaman Başlamaktadır ?

Köy ve Mahalle Muhtarları İle Hizmet Akdine Bağlı Olmaksızın Kendi Nam ve Hesabına Bağımsız Çalışanların (Eski Bağ-Kur’lu) Sigortalılıkları Ne Zaman Başlamaktadır ?

Sponsorlu Bağlantılar

SORU 21- KÖY VE MAHALLE MUHTARLARI İLE HİZMET AKDİNE BAĞLI OLMAKSIZIN KENDİ NAM VE HESABINA BAĞIMSIZ ÇALIŞANLARIN (ESKİ BAĞ-KUR’LU) SİGORTALILIKLARI NE ZAMAN BAŞLAMAKTADIR ?

CEVAP 21- 4/b (eski Bağ-Kur) kapsamında çalışanların sigortalılığı;

-Gelir vergisi mükellefi olanlar ile şahıs şirketlerinden kolektif, adi komandit şirketlerin komandite ve komanditer ortakları ve donatma iştiraki ortaklarının vergi mükellefiyetlerinin başladıkları tarihten,

-Sermaye şirketlerinden limited şirket ortakları ile sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortaklarının, şirketin ticaret sicil memurluklarınca tescil edildikleri tarihten,

-Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortaklarının yönetim kuruluna seçildikleri tarihten,

-Gelir vergisinden muaf olanların ise esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı oldukları tarihten,

-Tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar için tarımsal faaliyetlerinin kanunla kurulu ilgili meslek kuruluşlarınca veya kendilerince, bir yıl içinde bildirilmesi halinde kaydedildiği tarihten, bu süre içinde bildirilmemesi halinde ise bildirimin SGK’ya yapıldığı tarihten,

-Köy ve mahalle muhtarlarının seçildikleri tarihten,

itibaren başlamakta ve sosyal güvenlik açısından hak ve yükümlülükler bu tarihten itibaren doğmaktadır.