Anasayfa / Haber / Kredi Yurtlar Kurumu Yurt Ücreti Ödemelerine Kolaylık Getirildi

Kredi Yurtlar Kurumu Yurt Ücreti Ödemelerine Kolaylık Getirildi

Sponsorlu Bağlantılar

3/1/1999 tarihli ve 23572 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Yurt İdare ve İşletme Yönetmeliği’nin 9 uncu maddesinin;

• (c) bendinde, yurt ücretlerinin aylık olarak her ayın son iş günü, dönemler halinde ise, ilk ayın son iş günü saat 14.00’e kadar ödenmesi gerektiği,

• (h) bendinde de müteakip öğretim yılında yurtta barınmak isteyen öğrencilerin (farklı ücret uygulaması yapılan yurtlar dahil) Temmuz-Ağustos-Eylül dönemine ait yurt ücretlerini en geç Temmuz ayı son iş günü saat 14.00’e kadar ödemeleri gerektiği, aksi takdirde yurtla ilişkileri kesileceği, bu durumdaki öğrencilerin tekrar yurda girmek istedikleri takdirde, yeni başvuran öğrencilerle birlikte aynı işleme tabi tutulacakları,

hükümleri yer almaktaydı.

Ancak, 24 Temmuz 2013 tarihli ve 28717 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan yönetmelikle söz konusu (h) bendi yürürlükten kaldırıldı, (c) bendi ise “c) Yurt ücretleri aylık olarak her ayın son iş günü, saat 14.00’e kadar tahsil edilir.” şeklinde değiştirildi.

Yapılan bu değişiklik uyarınca, peşin veya toplu ödeme zorunluluğu kaldırılmış olup, 24 Temmuz 2013 tarihinden geçerli olmak üzere artık tüm öğrencilerin yurt ücretlerini her ayın son iş günü, saat 14.00’e kadar ödemeleri gerekecek.