Anasayfa / Soru - Cevaplarla Sosyal Güvenlik / Sigortalı İşlemleri Soru ve Cevaplar / Kültür ve Turizm Bakanlığınca Belirlenen Alanlarda Kısmi Süreli Çalışan Sanatçılar Hangi Sigorta Kollarına Tabi Olmakta ve Hangi Primler Ödenmektedir ?

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Belirlenen Alanlarda Kısmi Süreli Çalışan Sanatçılar Hangi Sigorta Kollarına Tabi Olmakta ve Hangi Primler Ödenmektedir ?

Sponsorlu Bağlantılar

SORU 108- KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINCA BELİRLENEN ALANLARDA KISMİ SÜRELİ ÇALIŞAN SANATÇILAR HANGİ SİGORTA KOLLARINA TABİ OLMAKTA VE HANGİ PRİMLER ÖDENMEKTEDİR ?

CEVAP 108- Bu kapsamdaki sigortalılar hakkında; malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları ile genel sağlık sigortası ve istekleri halinde işsizlik sigortası hükümleri uygulanmaktadır.

Bu sigortalılar, prime esas kazanç alt ve üst sınırı arasında olmak üzere kendileri tarafından belirlenecek günlük kazancın otuz katının % 32,5’i oranında prim ödemektedir. Bu prim oranının % 20’si malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları, % 12,5’i genel sağlık sigortası primidir.

İşsizlik sigortasına tabi olmayı isteyenlerin, sigortalı ve işveren hissesi oranındaki işsizlik sigortası primini ait olduğu ayı takip eden ayın sonuna kadar ödememeleri halinde, o aya ait işsizlik sigortası primini ödeme hakları düşmektedir.

Bu kapsamdaki sigortalılardan, söz konusu uygulamanın 2011 yılından başlamak üzere prime esas günlük kazanç alt sınırının 18 katı üzerinden takip eden her yıl için bir puan artırılmak suretiyle prim ödemeleri, kademeli  prim artışının 30 günde fikslenmesi öngörülmüştür. Yani, kademeli olarak daha düşük prim ödemeleri sağlanmıştır.