Anasayfa / Soru - Cevap / Kusuru Nedeniyle İşten Çıkarılan İşçi Hangi Hakları Talep Edebilir ?

Kusuru Nedeniyle İşten Çıkarılan İşçi Hangi Hakları Talep Edebilir ?

Sponsorlu Bağlantılar

4857 sayılı İş Kanununun “İşverenin haklı nedenle derhal fesih hakkı” başlıklı 25 inci maddesinde sayılan sebeplerle iş akdi sona erdirilen yani işveren tarafından işten çıkarılan işçi işverenden ihbar tazminatı talep edemez. Ayrıca, bu işçi eğer “Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri” nedeniyle işten çıkarılmışsa işverenden kıdem tazminatı da talep edemez. Eğer bunların dışındaki bir sebeple çalışan işten çıkarılmış ve en az bir yıllık çalışma süresini de doldurmuşsa işverenden kıdem tazminatı talep edebilir (Bkz. İşverenin Haklı Olarak İşten Çıkardığı İşçiye Hangi Durumlarda Tazminat Ödemesi Gerekir ? başlıklı yazı).

Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, söz konusu 25 inci maddeye istinaden iş akdinin feshi sadece işçinin ihbar ve kıdem tazminatı hakları yönünden bir anlam ifade etmektedir. İşçinin / çalışanın; ücret, fazla mesai, prim, ikramiye, kullanılmayan izin ücreti gibi işçilik alacaklarında ise söz konusu madde bir anlam ifade etmemektedir. Çünkü, işveren işçiyi hangi sebeple işten çıkarmış olursa olsun (haklı – haksız fark etmez), işveren onun bu tür işçilik alacaklarını ödemek zorundadır. Bu konudaki haklarını alamayan işçiler şikayet ve dava yoluna başvurabilirler (Bkz. Çalışanlar İhbar ve Şikayet Başvurularını Nereye Yapmalı başlıklı yazı).

Aynı şekilde, işçi kendi isteğiyle işten ayrıldığında da (istifa ettiğinde de) hangi sebeple işten ayrılmış olursa olsun, işveren o işçinin ücret, fazla mesai, prim, ikramiye, kullanılmayan izin ücreti gibi işçilik alacaklarını ödemek zorunda olduğu gibi, duruma göre bazen kıdem tazminatı dahi ödemek zorundadır (Bkz. Kendi İsteğiyle İşten Ayrılan İşçi Hangi Hallerde Tazminat Alabilir ? başlıklı yazı).(www.isvesosyalguvenlik.com)