Anasayfa / Soru - Cevap / Ücreti Ödenmediği İçin İş Görmekten Kaçınan İşçi İşten Çıkarılabilir mi ?

Ücreti Ödenmediği İçin İş Görmekten Kaçınan İşçi İşten Çıkarılabilir mi ?

Sponsorlu Bağlantılar

İşverenin ücret ödemesini en fazla ne kadar geciktirebileceği İşveren Ücret Ödemesini En Fazla Kaç Gün Geciktirebilir ? başlıklı yazıda belirtilmiştir. Ayrıca 4857 sayılı İş Kanunun Ücretin gününde ödenmemesi başlıklı 34 üncü maddesinde de; herhangi bir mücbir (zorlayıcı) sebep olmadığı halde işverenin ücreti ödeme gününden itibaren 20 gün içinde ödenmemesi hainde, işçinin iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınabileceği, bu durum toplu nitelik kazansa bile bunun grev sayılamayacağı belirtilmiştir.

Maddenin ikinci fıkrasında da ücretin ödenmemesi nedeniyle iş görme borcunu yerine getirmeyen işçinin çalışmadığı gerekçesiyle iş akdinin feshedilemeyeceği, bu işçi yerine yeni işçi alınamayacağı, bu işçinin yapması gereken işlerin başkasına yaptırılamayacağı belirtilmiştir.

Ancak maddede de belirtildiği üzere bu hakkın kullanılabilmesi için;

1- Ödemenin en az ödeme tarihinden itibaren 20 gün gecikmiş olması,

2- Bu gecikmenin herhangi bir mücbir sebepten zorunluluktan kaynaklanmamış olması,

gerekmektedir. Dolayısıyla bu şartlar gerçekleşmeden iş görme borcunu yerine getirmeyen işçinin iş akdini işveren feshedebilir.

Buna benzer bir hak da 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile getirilmiş olup, konuyla ilgili bilgi Çalışmaktan Kaçınma Hakkı Nedir – Nasıl Kullanılır ? başlıklı yazıda yer almaktadır.(isvesosyalguvenlik.com)