Anasayfa / Haber / Maden İşçilerinin Yeraltı Çalışma Saatleri Yeniden Artırılıyor

Maden İşçilerinin Yeraltı Çalışma Saatleri Yeniden Artırılıyor

Sponsorlu Bağlantılar

Özellikle üretimi artırmak için maden ocaklarında çalışanların gereğinden uzun süre çalıştırılmasının iş sağlığı ve güvenliğini tehlikeye düşürdüğü, iş kazalarının armasına sebep olduğu gerekçesiyle, 6552 sayılı Torba Kanun ile maden ocaklarında çalışanların günlük ve haftalık çalışma sürelerine bazı sınırlamalar getirilmiş, süreler kısaltılmıştı (Bkz. Maden ve Diğer Yer Altı İşlerinde Çalışanlara Torba Yasayla Verilen Haklar).   Yapılan düzenleme ile yer altı maden işlerinde çalışan işçiler için yer altındaki çalışma süresi günlük en fazla 6 saat, haftalık çalışma süresi ise en fazla 36 saat olacak şekilde sınırlandırılmıştı. Ayrıca linyit ve taşkömürü çıkarılan işyerlerinde, yer altında çalışan işçilere ödenecek ücretin asgari ücretin iki katından az olamayacağı hükmü getirilmişti.

Çalışma sürelerinin kısaltılması ve bunlar için geçerli asgari ücret sınırının yükseltilmesi, maliyet artışına neden olduğu gerekçesiyle sektörde faaliyet gösteren bazı kişi ve şirketlerin tepkisine neden olmuştu.

9 Aralık 2014 tarihinde Başbakanlık tarafından Meclis’e sevk edilen İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının 29 uncu maddesiyle bu süreler tekrar artırılıyor. Söz konusu düzenleme ile yer altı maden işlerinde çalışan işçilerin çalışma süresi; günde en çok 7.5 (yedibuçuk), haftada en çok 37.5 (otuzyedibuçuk) saate çıkarılıyor.

Ancak bu düzenlemenin olumlu bir yönü de var. 6552 sayılı Kanunla kısaltılan süreler sadece yeraltındaki çalışmaları kapsıyordu. Dolayısıyla burada işverenlerin yerüstü çalışmalarla haftalık çalışma süresinin 45 saate çıkarmasına bir engel yoktu. Yeni düzenleme ile süre kısıtlaması sadece yer altındaki çalışma sürelerini değil, tüm çalışma sürelerini kapsıyor. Dolayısıyla haftalık 37.5 saatlik çalışma süresi yerüstü çalışma ile 45 saate tamamlanamayacak. Böylelikle günlük 7.5 saat çalışan bir maden işçisi Cumartesi-Pazar çalıştırılamayacak ve 48 saatlik tatil yapmış olacak.