Anasayfa / Mevzuat / Yönetmelikler / Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği

Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği

Sponsorlu Bağlantılar

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa istinaden çıkarılan bu Yönetmelik 19 Eylül 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe girmiştir. Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte daha önce 11 Mart 1997 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmış olan Grizulu Ocaklarda Elektrik Enerjisi Kullanılması Hakkında Yönetmelik, 13 Nisan 1997 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmış olan Deniz, Göl veya Nehir Altında Bulunan Madenlerdeki Çalışmalar Hakkında Yönetmelik, 28 Mayıs 1997 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmış olan Yeraltı Maden İşletmelerinde Elektrikli Lokomotiflerin Kullanılması Hakkında Yönetmelik, 4857 sayılı İş Kanununa istinaden çıkarılarak 21 Şubat 2004 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmış olan Yeraltı ve Yerüstü Maden İşletmelerinde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği ile Sondajla Maden Çıkarılan İşletmelerde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği  ise yürürlükten kaldırılmıştır.

Yönetmeliğin güncel metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Yönetmelik; sondajla maden çıkarılan işlerin yapıldığı işyerleri ile yeraltı ve yerüstü maden işlerinin yapıldığı işyerlerinde çalışanların sağlık ve güvenliğinin korunması için uyulması gerekli asgari şartları belirlemek üzere çıkarılmış olup, 6331 sayılı Kanun kapsamına giren bütün maden işyerlerini kapsamaktadır. Sondajla maden çıkarılan işyerleri kapsamına; madenlerin sondaj kuyuları açılarak çıkarılması, arama amacıyla sondaj yapılması, çıkarılan madenlerin işlenmesi hariç satışa hazırlanması işleri girmektedir. Yeraltı ve yerüstü maden işlerinin yapıldığı işyerleri kapsamına ise madenlerin yeraltı veya yerüstünden çıkarılması, madenlerin çıkarma amacıyla araştırılması, çıkarılan madenlerin işlenmesi hariç, satışa hazırlanması işleri girmektedir.

Yönetmelikte bahsi geçen Ateşleme, Ateşleyici, Ayak, Baca, Baraj, Bür, Cep, Çatlak, Çatlak sökümü, Freno, Grizu, Kademe, Lağım, Nefeslik, Ocak, Röset, Sıkılama, Sondajla maden çıkarma işlerinin yapıldığı işyerleri, Şev, Topuk, Varagel, Yeraltı ve yerüstü maden işlerinin yapıldığı işyerleri kavramlarının tanım ve açıklamaları Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde yapılmıştır.

Yönetmeliğin;

– İşverenlerin ve Çalışanların Yükümlülükleri başlıklı bölümünde; İşverenin genel yükümlülükleri, Çalışanların yükümlülükleri, Patlama, yangın ve zararlı ortam havasından korunma, Kaçış ve kurtarma araçları, İletişim, uyarı ve alarm sistemleri, Çalışanların bilgilendirilmesi, Sağlık gözetimi, Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması, Asgari sağlık ve güvenlik gerekleri,

– Çeşitli ve Son Hükümler bölümünde ise 2004 yılından yayımlanan yönetmelikler göre hazırlanmış olan Sağlık ve güvenlik dokümanlarının geçerliliği,

konularıyla ilgili düzenlemeler yer almaktadır.

Yönetmelik ekleri ise;

– Ek 1 Sondajla Maden Çıkarılan İşlerin Yapıldığı İşyerleri İle Yeraltı Ve Yerüstü Maden İşlerinin Yapıldığı İşyerlerinde Uygulanacak Asgari Genel Hükümler,

– Ek 2 Yerüstü Maden İşlerinin Yapıldığı İşyerlerinde Uygulanacak Asgari Özel Hükümler,

– Ek 3 Yeraltı Maden İşlerinin Yapıldığı İşyerlerinde Uygulanacak Asgari Özel Hükümler,

– Ek 4 Sondajla Maden Çıkarılan İşlerin Yapıldığı İşyerlerinde Uygulanacak Asgari Özel Hükümler,

konularında düzenlemeler içermektedir.