Anasayfa / Bilgi / Maden Ocaklarına Yaşam Odası Yerine Başka Yükümlülükler Geldi

Maden Ocaklarına Yaşam Odası Yerine Başka Yükümlülükler Geldi

Sponsorlu Bağlantılar

13 Mayıs 2014 tarihinde Manisa ilinin Soma ilçesinde meydana gelen ve 301 kişinin ölümüyle sonuçlanan maden ocağı kazası sonrasında, Ülkemizin maden ocaklarıyla ilgili 176 sayılı ILO Sözleşmesini bu güne kadar neden imzalamadığı (Bkz. Türkiye’nin İmzalamadığı Madenlerle İlgili ILO Sözleşmesi Neler İçeriyor ?), birçok ülkede olduğu gibi bizim Ülkemizde de maden ocaklarında yaşam odası bulundurma zorunluluğunun şimdiye kadar niçin getirilmediği konuları kamuoyunda uzun süre tartışılmış ve eleştirilmiş, konu Meclis gündemine gelmiş, hatta bu konuda bazı milletvekilleri tarafından Meclise’e kanun teklifi verilmiş ancak yeterli çoğunluk sağlanamadığından reddedilmişti.

24 Eylül 2014 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile maden ocaklarına yaşam odası konusunda değil ancak başka konularda yükümlülükler getirildi. Söz konusu yükümlülükler 1 yıl sonra yani 24 Eylül 2015 tarihinde başlayacak.

Yönetmelik ile getirilen yükümlülükler şunlar;

– Yeraltı kömür madenlerinde acil durum planında belirtilen kaçış güzergâhlarına uygun olarak; göçük, gaz ve toz patlaması, zehirli veya boğucu gaz intişarı ve benzeri durumlarda tüm çalışanların sağlıklı ve güvenli bir şekilde tahliyesini sağlamak için kaçış noktaları oluşturulacak.

– Çalışanların yerüstüne veya kuyu dibine sağlıklı ve güvenli bir şekilde intikallerini sağlayacak kaçış noktaları oluşturulamayan durumlarda, faaliyet alanları ile yeryüzüne çıkış ağzı arasında ferdi oksijen maskesi değişim istasyonları kurulacak.

– Lağımlarda 30 metrede bir, taban yollarında 20 metrede bir ve başyukarılarda 10 metrede bir basınçlı hava teneffüs istasyonu kurulacak ve acil kaçış planlarında gösterilecek.

– Grizulu veya yangına elverişli kömür damarlarının bulunduğu ocaklarda tüm çalışanlar, çalışma süresince, yanlarında her halükarda en az 30 dakika kullanım süresi olan oksijen ferdi kurtarıcısı taşıyacak ve gerektiğinde kullanacak.

Öte yandan, maden ocaklarında çalışanlarla ilgili olarak 6552 sayılı Torba Yasada yer alan düzenlemelere Maden ve Diğer Yer Altı İşlerinde Çalışanlara Torba Yasayla Verilen Haklar başlıklı yazımızda değinmiştik.