Anasayfa / Bilgi / Mahkeme Kararı Kesinleşmeden Belge Verilirse Ceza İndirimli Uygulanacak

Mahkeme Kararı Kesinleşmeden Belge Verilirse Ceza İndirimli Uygulanacak

Sponsorlu Bağlantılar

Aylık prim ve hizmet belgesinin verilmesi gereken yasal süre Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 102 nci maddesinde düzenlenmiştir.

Maddede en son 5 Aralık 2017 tarihinde yapılan değişiklikle resmi – özel, ücretleri ayın birinde veya 15 inde ödeyen bütün işyerleri için aylık prim ve hizmet belgesini verme süresi ayın 23’ü olarak belirlendi. Dolayısıyla bütün işyerlerinde aylık prim belgelerinin ait olduğu ayı takip eden ayın eden ayın 23’ü saat 23.59’a kadar e-Sigorta (e-Bildirge) kanalıyla Kuruma verilmesi gerekiyor.

Aylık prim ve hizmet belgesinin süresinden sonra verilmesi halinde uygulanacak idari para cezaları ise 5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde düzenlenmiş olup (Bkz. Prim Belgesinden Dolayı Hangi Cezalar Uygulanır ?, 2018 SGK İdari Para Cezaları – 5510 Para Cezaları), normalde öngörülen idari para cezası brüt asgari ücretin iki katı iken bazı durumlarda işveren tarafından önceden verilmesi halinde ceza indirimli uygulanmaktadır. Ancak hangi hallerde belgenin işveren tarafından kendiliğinden verilmiş sayılacağı ve indirimli ceza uygulanacağı konusunda bazen tereddütler oluştuğundan, SGK sosyal güvenlik denetmenleri ve müfettişleri tarafından yapılacak denetim ve incelemelerle ilgili konuya Tutanak Tarihinden Sonra Verilen Bildirge İçin Ceza İndirimi Yok başlıklı yazımızda değinmiştik.

Aynı şekilde tereddüt yaşanan durumlardan biri de hizmet tespit davaları sonucunda verilen prim belgelerine uygulanacak idari para cezalarında ortaya çıkmaktadır. SGK Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü İşverenler Daire Başkanlığı bir görüş yazısında, hizmet tespit davalarında mahkeme kararı kesinleşene kadar işveren tarafından verilen aylık prim ve hizmet belgelerine indirimli tutar üzerinden yani 5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerine göre ceza uygulanacağını belirtmiştir. Mahkeme kararı ise itiraz (temyiz) süresi geçtikten veya itiraz (temyiz) yoluna başvurulmuşsa itiraz (temyiz) sonuçlandıktan sonra kesinleşmiş sayılmaktadır. (isvesosyalguvenlik.com)