Anasayfa / Haber / Mahkemelerin İhtiyati Tedbirle İlgili Kararlarına Temyiz Yolu Kapandı

Mahkemelerin İhtiyati Tedbirle İlgili Kararlarına Temyiz Yolu Kapandı

Sponsorlu Bağlantılar

Mahkemede davacının (dava açanın) davasını kazanması durumunda, dava konusu şeye kavuşabilmesi için, davadan önce veya dava sırasında o şeyi garanti altına almasına yarayan önleme ihtiyati tedbir denilmekte olup, ihtiyati tedbir talebinin mahkemece kabulü veya reddi halinde, bu karara karşı da taraflar itiraz hakkına sahiptir.

Ancak, itirazın reddi veya kabulü şeklindeki mahkeme kararına karşı temyize gidilip gidilmeyeceği yani Yargıtay’a itirazda bulunup bulunulamayacağı konusunda Yargıtay’daki Dairelere arasında farklı görüş ve uygulamalar olması nedeniyle, içtihatları birleştirme başvurusunda bulunulması üzerine, Yargıtay İçtihatları Birleştirme Hukuk Genel Kurulu oyçokluğu ile; ilk derece mahkemelerinden verilen ihtiyati tedbir taleplerinin reddi ve bu taleplerin kabulü hâlinde, itiraz üzerine verilecek kararlara karşı temyiz yoluna başvurulamayacağına dair İçtihadı Birleştirme Kararı verdi.

Dolayısıyla artık mahkemelerde davacının ihtiyati tedbir talebinde bulunması üzerine mahkemenin verdiği karara itiraz edilmesi halinde, bu itiraz üzerine mahkemenin verdiği karar kesin karar olarak kabul edilecek ve temyiz yoluna gidilemeyecek.

Yargıtay İçtihatları Birleştirme Hukuk Genel Kurulunun 21/2/2014 Tarihli ve E: 2013/1, K: 2014/1 Sayılı Kararı 17 Nisan 2014 tarihli ve 28975 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Söz konusu Resmi Gazete’ye http://www.resmigazete.gov.tr/adresinden ulaşabilirsiniz.