Anasayfa / Haber / Mahkemeye Bireysel Başvurudan Henüz Sonuç Alan Çıkmadı

Mahkemeye Bireysel Başvurudan Henüz Sonuç Alan Çıkmadı

Sponsorlu Bağlantılar

Daha önce belirtildiği üzere (24/9/2012 tarihli haber) Anayasa’nın 148 inci maddesinde yapılan değişiklik ve ardından yapılan alt mevzuat düzenlemeleri ile; Anayasada güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerinden, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve buna ek Türkiye’nin taraf olduğu protokoller kapsamındaki herhangi birinin kamu gücü (yani devlete ait kurum ve kuruluşlar) tarafından, ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesine kişisel başvuru yapma hakkı getirilmiş, 23/9/2012 tarihinden itibaren de Anayasa Mahkemesi bireysel (kişisel) başvuruları kabul etmeye başlamıştı.

Bu başvurulara ilişkin olarak Anaya Mahkemesi tarafından şimdiye kadar verilen kararlar; 5 Ocak 2013, 22 Şubat 2013, 27 Mart 2013 ve 6 Nisan 2013 tarihli Resmi Gazete’lerde yayımlandı. Ancak şimdiye kadar yayımlanan mahkeme kararlarının;

– Zaman bakımından yetkisizlik,

– Mahkemenin yetkisizliği,

– Konu bakımından yetkisizlik,

– Açıkça dayanaktan yoksunluk,

– Başvuru yollarının tüketilmemesi,

– Süre aşımı,

– Kişi bakımından yetkisizlik,

– Kişi yönünden yetkisizlik

gibi nedenlerle bireysel başvuruların reddi şeklinde olduğu görüldü.

Bu şekilde reddedilen bireysel başvurulara ait başvuru harçları da başvuran kişilerin üzerinde kaldı yani geri iade edilmedi.

Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru harcı 2012 yılında 172,5 TL iken, 2013 yılı için geçerli olan bireysel başvuru harcı ise 198.35 TL

Öte yandan, Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yapacaklara ilişkin ayrıntılı bilgiye http://www.anayasa.gov.tr/files/bireysel_basvuru/66_Soru.pdf linkinden ulaşılabilir.