Anasayfa / Haber / Mali Müşavirlere Bağımsız Denetçilik Geçiş Eğitimi İmkanı

Mali Müşavirlere Bağımsız Denetçilik Geçiş Eğitimi İmkanı

Sponsorlu Bağlantılar

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından, 26 Aralık 2012 tarih Resmi Gazete’de yayımlanan Bağımsız Denetim Yönetmeliği uyarınca; bağımsız denetim 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre yeminli mali müşavirlik ya da serbest muhasebeci mali müşavirlik ruhsatını almış meslek mensupları arasından bu Kurum tarafından yetkilendirilen kişiler yani bağımsız denetçiler tarafından yapılabilecektir.

Bağımsız denetçi olabilmek için gerekli şartlar ise Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde belirtilmiş olup, maddede yer alan diğer şartlar yanında bağımsız denetici olacak kişinin 15 inci maddede belirtilen uygulamalı mesleki eğitimi tamamlamış olması ve 16 ncı maddede belirtilen denetçilik sınavında başarılı olması şartları aranmaktadır. Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinde ise “Denetçilere ilişkin geçiş hükümleri” hükümleri düzenlenmiştir.

Söz konusu Geçici 1 inci madde kapsamına giren Yeminli Mali Müşavirler (YMM) ile Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin (SMMM), bağımsız denetçi olarak yetkilendirilmesine yönelik eğitim verilmesi amacı ile KGK ile Ankara Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalanmış ve Ankara Üniversitesi bu konuda yetkilendirilmiştir.

Söz konusu eğitime;

– Bağımsız Denetim Yönetmeliği’nin Geçici 1’inci maddesi kapsamında bulunan Yeminli Mali Müşavirler,

– Hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilgiler dallarında eğitim veren fakülte veya yüksekokullardan yahut denkliği Yükseköğretim Kurulunca tasdik edilmiş yabancı yükseköğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde veya diğer öğretim dallarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber yukarıda belirtilen dallardan lisansüstü seviyesinde diploma almış, 15 yıllık mesleki tecrübeye sahip Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler,

katılabilecekler. Mesleki deneyim süresinin hesaplanmasında, http://www.kgk.gov.tr/contents/files/Pdf/SSS_Mesleki_Tecrube.pdf adresinde yer alan bilgilerden yararlanılabilecek.

Eğitimlerin bir kısmı örgün eğitim şeklinde, bir kısmı ise on-line (internet üzerinden) eğitim şeklinde olacak. Düzenlenecek eğitim programlarının en az % 80’ine katılım zorunluluğu aranacak.

Öte yandan TÜRMOB bu konuda Ankara Üniversitesi ile işbirliği yapmış olup, buna göre yeterli başvurunun olduğu odalarda Ankara Üniversitesi tarafından eğitim düzenlenecek.

Başvurular 27 Ekim 2014 tarihinde başlamış olup, 14 Kasım 2014 tarihinde sona erecek. Meslek mensupları başvuruları eğitim almak istedikleri oda’ya yapacaklar. Başvuru bir form ile yapılacak, ayrıca eğitim ücretinin yatırıldığına dair dekont eklenecek. Ücret, T.C. Ziraat Bankası Bakanlıklar Ankara Kamu Girişimci Şube IBAN: TR05 0001 0025 3207 0641 1250 10 hesabına yatırılacak. Başvuruyu Üniversitenin web sitesinden on-line olarak yapanlar; başvuru formu, dekont ve diğer belgeleri eğitim almak istedikleri oda’ya teslim edecekler.

Eğitim konuları ve eğitim ücretleri aşağıdaki gibi olacak;

Yeminli Mali Müşavirler

– Denetim

– Muhasebe Standartları

– Sermaye Piyasası

– Bankacılık

– Sigortacılık ve Özel Emeklilik Mevzuatı

– Eğitim Ücreti : % 8 KDV Dahil 2.538 TL

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler

– Denetim

– Muhasebe Standartları

– Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Finansal Yönetim

– Sermaye Piyasası

– Bankacılık

– Sigortacılık ve Özel Emeklilik Mevzuatı

– Eğitim Ücreti : % 8 KDV Dahil 2.916 TL

Söz konusu eğitimle ilgili olarak daha ayrıntılı bilgi TÜRMOB, Ankara ve İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası web sitelerinde yer almaktadır.