Anasayfa / Haber / 2013 Mali Tatil Başlıyor

2013 Mali Tatil Başlıyor

Sponsorlu Bağlantılar

28/03/2007 tarihli ve 26476 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun ve bu Kanunun 2 nci maddesi uyarınca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılan 5604 Sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanunun 2 nci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ uyarınca, her yıl Temmuz ayının birinden yirmisine kadar (yirmisi dahil) malî tatil uygulanmakta, Haziran ayının son gününün tatil günü olması halinde, malî tatil, temmuz ayının ilk iş gününü takip eden günden başlamaktadır.

Bu doğrultuda 2013 yılı mali tatili; 2 Temmuz 2013 Salı günü başlayacak, 20 nci gün Cumartesi gününe denk geldiğinden takip eden ilk iş günü olan 22 Temmuz 2013 günü mesai başlangıcında sona erecek.

Son günü mali tatile rastlayan, söz konusu Tebliğin 4, 5, 6 ve 7 nci maddelerinde belirtilen iş ve işlemlerdeki idari ve kanuni süreler, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün daha, yani 29 Temmuz 2013 günü mesai saati bitimine kadar uzamış kabul edilecek.

Kayıt ve belgelerin ibraz edilmesi için verilen sürenin son gününün, mali tatile rastlaması halinde, kayıt ve belgelerin, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün içinde ibraz edilmesi durumunda, kayıt ve belgelerin ibrazına ilişkin yükümlülüğün yasal süresi içinde yerine getirildiği kabul edilerek, idari para cezası uygulanmayacak.

Aynı şekilde, malî tatilin sona erdiği günü izleyen yedi gün içinde biten Kanunun 1 inci maddesi kapsamındaki kanuni ve idari süreler, malî tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedinci günün yani 29 Temmuz 2013 günü mesai saati bitiminde sona ermiş sayılacak.

Öte yandan, mali tatil kapsamına girmeyen iş ve işlemler ise aynı Tebliğin 8 inci maddesinde belirtilmiştir.