Anasayfa / Dosyalar / Genel İş Mevzuatı Dosyalar / Mali Tatil Uygulaması – Kapsama Giren Diğer İş ve İşlemler

Mali Tatil Uygulaması – Kapsama Giren Diğer İş ve İşlemler

Sponsorlu Bağlantılar

1-Genel Olarak: Konuya ilişkin genel açıklama aşağıda linki yer alan SGK İş ve İşlemleri sayfasında yer almaktadır.

2-Mali Tatil Kapsamına Giren İş ve Uygulamalar:

Not: 1- 6661 sayılı Kanunla mali tatil uygulamasında bazı değişiklikler yapılmış olup, Değişiklerle Birlikte 2016 Mali Tatil Başladı ? başlıklı yazıda yapılan değişiklikler belirtilmiştir.

Sosyal Güvenlik Kurumu iş ve işlemleriyle ilgili bilgi Mali Tatil Kapsamına Giren SGK İş ve İşlemleri sayfasında yer almaktadır.

4857 sayılı Kanun kapsamında uygulanan idari para cezalarının işverenler tarafından tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde ödenmesi gerekmektedir. Ancak, yedi günlük sürenin son gününün mali tatile rastlaması halinde, bu süre tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzayacaktır. Bu durumda, peşin ödeme indirimi ve taksitlendirme bu şekilde tespit edilen yasal ödeme süresi esas alınarak uygulanacaktır.

4447 sayılı Kanunun 54 üncü maddesi uyarınca uygulanan idari para cezalarına karşı işverenlerce yedi gün içinde Türkiye İş Kurumunun ilgili müdürlüğüne itiraz edilmesi veya aynı sürede ödenmesi gerekmektedir. Ancak, söz konusu sürenin son gününün mali tatile rastlaması halinde, bu süre mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılacağından, peşin ödeme indirimi ve taksitlendirme bu şekilde tespit edilen yasal ödeme süresi esas alınarak uygulanacaktır.

Aynı şekilde yukarıda belirtilen iş ve işlemlere ait kanuni ve idari sürelerden, malî tatilin sona erdiği günü izleyen beş gün içinde bitenler, malî tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren beşinci günün mesai saati bitiminde sona ermiş sayılır.

3-Mali Tatil Kapsamına Girmeyen İş ve Uygulamalar:

4857 sayılı İş Kanunu ve 2821 sayılı Sendikalar Kanununa tabi işverenlerin işyerlerinde meydana gelen iş kazasının ve tespit edilecek meslek hastalığını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğüne bildirme yükümlülüğü ve işverenin, toplu işçi çıkarmak istediğinde bunun en az otuz gün önceden bir yazı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğüne ve Türkiye İş Kurumuna bildirme yükümlülüğü hakkında mali tatil hükümleri uygulanmayacağından, bunlara ilişkin yükümlülüklerin yasal süresi içinde yerine getirilmesi gerekmektedir.

4857, 2821 ve 4447 sayılı Kanunlara tabi işverenler nezdinde çalışma hayatı ile ilgili mevzuatın uygulanmasının denetim ve teftiş işlemlerine mali tatil süresi içinde devam edilecek; yetki tespiti, bireysel iş uyuşmazlıkları, ihbar, şikayet incelemeleri hariç, çalışma mevzuatını ilgilendiren düzenlemesi mali mevzuatça yapılmış kayıt ve belgelerin ibrazı istenebilecek, ancak söz konusu kayıt ve belgelerin ibraz edilme süresinin son gününün mali tatile rastlaması halinde, kayıt ve belgeler, mali tatilin son gününü izleyen yedinci günün sonuna kadar ibraz edilebilecektir.

506, 2821, 4447, 4857, 1479, 2926, 6183 sayılı Kanunlar gereğince ilgili kurumlarca gönderilecek tebligatlar ile sigortalılar veya işverenler tarafından açılacak davalarda dava açma süreleri mali tatil kapsamına girmediğinden, söz konusu iş ve işlemler ilgili Kanunlarda öngörülen süreler içerisinde yerine getirilecektir.www.isvesosyalguvenlik.com