Anasayfa / Haber / Değişiklerle Birlikte 2016 Mali Tatil Başladı ?

Değişiklerle Birlikte 2016 Mali Tatil Başladı ?

Sponsorlu Bağlantılar

5604 sayılı Kanun uyarınca her yıl Temmuz ayının 1’i ile 20’si arasında (20’si dahil) mali tatil uygulanıyor. Dolayısıyla 2016 yılı mali tatili de bugün başladı.

Ancak, 27 Ocak 2016 Tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 6661 sayılı Torba Kanun ile mali tatil konusunda da değişiklik yapılmıştı. (Bkz. Mecliste Kabul Edilen 6661 Sayılı Kanunda Yer Alan Düzenlemeler)

5604 sayılı Kanunun 1/2. maddesi uyarınca, son günü mali tatile rastlayan mali tatil kapsamındaki idari ve kanuni süreler tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren 7 (yedi) gün uzamış sayılıyor.

Yedi Günlük Süre Beş Güne Düşürüldü

Aynı Kanunun 1/6. Maddesi uyarınca da mali tatilin sona erdiği günü izleyen 7 (yedi) gün içinde biten kapsamındaki kanuni ve idari süreler, malî tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedinci günün mesai saati bitiminde sona ermiş sayılıyordu. 6661 sayılı Kanunun 18 inci maddesi ile buradaki 7 gün 5 gün olarak değiştirildi. Dolayısıyla artık mali tatilin sona erdiği günü izleyen beş gün içinde biten bu madde kapsamındaki kanuni ve idari süreler, malî tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren beşinci günün mesai saati bitiminde sona ermiş sayılacak.

Dolayısıyla 2016 yılı mali tatil kapsamında; son günü 1 Temmuz ile 20 Temmuz arasında (20 Temmuz dahil) biten idari ve mali süreler 27 Temmuz 2016 günü mesai bitiminde sonra erecek. 21 Temmuz ile 25 Temmuz (25 Temmuz dahil) arası sona eren idari ve mali süreler ise 25 Temmuz günü mesai bitiminde sona erecek.

Kapsama Girmeyen İş ve İşlemlerle İlgili Değişiklik Yapıldı

“Gümrük idareleri, il özel idareleri ve belediyeler tarafından tarh ve/veya tahsil edilen vergi, resim ve harçlarla ilgili olarak malî tatil uygulanmaz.” şeklindeki 1/7. madde de “Özel tüketim vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi, özel iletişim vergisi, şans oyunları vergisi ile gümrük idareleri, il özel idareleri ve belediyeler tarafından tarh ve/veya tahsil edilen vergi, resim ve harçlarla ilgili olarak malî tatil uygulanmaz.” şeklinde değiştirilmiştir.

Ayrıntılı Bilgi

Mali tatil uygulamasıyla ilgili ayrıntılı bilgi Mali Tatil Kapsamına Giren SGK İş ve İşlemleri, Mali Tatil Uygulaması – Kapsama Giren Diğer İş ve İşlemler, Mali Tatil Kapsamına Girmeyen Bu İş ve İşlemlere Dikkat Edin ! başlıklı yazılarda yer almaktadır. (isvesosyalguvenlik.com)